ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 20

יואב וובה בריסקין

יואב וובה בריסקין

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

בשיעור עסקנו ולמדנו על מערכות ניהול איכות בפרויקט: אבטחת איכות בפרויקט

  • תמיכה בפעילויות לשיפור מתמיד של התהליכים בעת ביצועם בשם הארגון המבצע .

  • להבטיח שדרישות הפרויקט , ובכללן תהליכי הפרויקט , יקבלו מענה ויתוקפו .

  • תהליך אבטחת האיכות כולל שיטות, כלים ואמצעים ייחודיים המלווים את תהליכים בפרויקט לכל אורך שלביו, כאשר לכל שלב בפרויקט יש כלים ושיטות לצורך ביצוע תהליך אבטחת האיכות

תכנון ניהול איכות – התהליך לזיהוי דרישות האיכות ו / או התקנים הנוגעים לפרויקט ולתוצריו ומתעדים כיצד הפרויקט יעמוד בהם למדנו קצת על הדגרות איכות מהי ? למדנו על הבטחת איכות, בקרת תהליכים סטטי SPC איכות הוא לא רק פרויקט או שירות הוא כל מה שאנחנו עושים בכל רבדי הארגון. הגדרת איכות: איכות היא המדיה שהפרויקט הסופי ממלא אחר הדרישות של הרוכש,היצרן או המרכיב הסופי של אותו פרוייקט. למדנו על תשומות ותפוקות וכלים וטכניקותתשומות: תיאור הפרויקט, תקנים ותקלות ועוד.. תפוקות: רשימות תיוג, תוכנית ניהול התוכנית ועוד.. כלים וטכניקות: עלות איכות, תרשימי זרימה ועוד…  

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X