ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 22

יואב וובה בריסקין

יואב וובה בריסקין

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 22

סיכום השיעור

בשיעור למדנו על מחזור חיי הפרוייקט:

למדנו על חמשת השלבים הפרוייקט-

שלבי יזום- יזום ראשוני שלב ראשוני בפרויקט שלב דבו עולה רעיון ראשוני תחילה.

שלבי תכנון- הגדרת מטרות ועידכונם,בחירת דרך הפעולה הטובה מבנהם הדרכים החלופיות למטרות הפרויקט.

שלבי ביצוע-שלב יקר ביותר תיאום אנשים ומשאבים נוספים לביצוע התוכנית.

שלבי בקרה-הבטחת מטרות יושגו על ידי מטרה קבועה וברורה.

תהליכי סיום-אישור פורמאלי של הפרויקט והבאתו לשלב סיום מסודר.

תוצרי שלב יזום-

-החלטה על פתיחת פרוייקט

-מסמך תכולת פרוייקט ועוד..

שלב התכנון:

הצלחה בשלב התכנון תוביל להצלחה בפרוייקט,שביעות רצון,עמידה בלו״ז.

למדנו על ניהול סיכונים גם בשלב התכנון-

איתור סיכונים, הערכת סיכונים

תכנון רכש,

תוכנית אימטגרציה ועוד..

למדנו בנוסף על תכנון התכולה:

בקרת תכולה התהליך שבו עוקבים אחרי סטאטוס

תכולת הפרוויקט והמוצר ומנהלים.

בשיעור הבא נלמד על השלבים האחרים בפרויקט

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X