ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 23

ofer okashi

ofer okashi

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 23

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 23 ניהול פרויקטים.
מצבי הסביבה -סביבה פשוטה הכוללת יחסי סביבה פתרונות יעילים לבעיות ותוצאות ברורות. סביבה מסובכת -סביבה זו שניתן לאבחן סיבה ותוצאה קיימת, נדרש שיתוף של מומחים או שילוב בין תחומי.
סביבה מורכבת -זו סביבה שאין יכולת לאבחן סיבה .תפקיד המנהל לתת פתרונות וליצור סביבת עבודה. סביבה באוטית- מצב בלתי ברור קיים צורך בקבלת החלטות רבות בזמן קצר ואם יהיה כישלון המחיר יהיה גרוע תפקיד מנהל עבודה לאתר דפוסים.
ישנם כמה סוגי סביבה: סביבה פוליטית ,סביבה כלכלית ,סביבה חברתית, סביבה טכנולוגית.
מחזור החיים של הפרויקט בו ישנם שלבים שונים מתחילתו ועד סופו הפרויקט מושפע מאופי הארגון והתחום שבו הוא מבוצע. שלב ראשון -ייזום זיהוי הפערים בצרכים ארגונים. הגדרת מטרות הפרויקט ומענה לכל שלב.
שלב שני תכנון הפרויקט- תכנון מפורט מה כל מרכיבי הפרויקט תכולה זמן משאבים וסיכונים.
שלב שלישי ביטוח בשלב זה מבצע את כל הפעילות ואת כל המשימות ואת כל המטלות.
שלב רביעי .בקרה- הבקרה כוללת את כל התהליכים של הפרויקט ואיך עומדים בתכנון וביעדים של הביצוע.
שלב חמישי סגירה מסירה של הפרויקט לשביעות רצון הלקוח.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X