ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 21

Yaniv_o

Yaniv_o

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 21

סיכום השיעור

המשך אבטחת איכות:

תשומות:

 • מדיניות האיכות
 • תיאור תכולת העבודה
 • תיאור הפרויקט
 • תקנים ותקנות
 • תפוקות מתהליכים אחרים

כלים וטכניקות:

 • ניתוח עלות
 • תרשימי זרימה
 • תכנון ניסויים
 • עלות האיכות

תפוקות:

 • תכנית ניהול האיכות
 • הגדרות תיפעוליות
 • תשומות לתהליכים אחרים

ניהול האיכות:

שיטה יעילה שמטרתה פיתוח איכותי, אחזקה איכותית ומאמץ שיפור האיכות עבור היחידות האירגוניות השונות. ניהול האיכות מאפשר ייצור ומתן שירות באופן החסכוני ביותר בתוך קבלת שביעות רצון מלאה של הלקוחות.

 

שלבי מחזור חיים בפרויקט:

תהליכי הייזום – ייזום הפרויקט

תהליכי תכנון – הגדרת המטרות ועדכונן, בחירת דרך הפעולה הטובה ביותר מבין הדרכים החלופיות המאפשרות להשיג את המטרות שהפרויטק נועד להשיגן.

תהליכי ביצוע – השלב היקר ביותר. תיאום אנשים ומשאבים נוספים לביצוע התכנית.

תהליכי בקרה – הבטחה שמטרות הפרויקט יושגו ע”י מעקב קבוע ומדידות התקדמות, במטרה לגלות סטיות מהתכנית כדי שיהיה אפשר לנקוט פעולות מתקנות בשעת הצורך.

תהליכי סיום – אישור פורמאלי לסיום הפרויקט או שלב והבאתו לסיום מסודר.

 

ייזום – פרויקטים מקבלים בד”כ אישור כפועל יוצא של אחד או יותר מהדברים הבאים:

 • ביקוש מצד השוק
 • צורך עיסקי
 • דרישה מצד לקוח
 • התקדמות טכנולוגית
 • דרישת החוק
 • צדק חברתי

תוצרי השלב הם:

 • החלטה על פתיחת פרויקט
 • מסמך תכולת פרויקט ראשוני
 • מינוי מנהל פרויקט

שלב ייזום – התחלות העיקריות של מסמך תכולת פרויקט יכלל בין היתר: צורך עסקי – הצורך יכול להיות מבוסס על ביקוש שוק ויכיל ניתוח של עלות תועלת והצדקה עסקית לפרויקט. תיאור של תכולת המוצר, שירות או התוצאות שלשמן נועד הפרויקט ורצוי שיכלול בין היתר את הדברים הבאים:

 • תיאור כללי של תכולת העבודה, מסמים ישימים, הגדרות ואנשי קשר
 • הגדרת אבני דרך לפרויקט

שלב התכנון – השלב המהותי ביותר בפרויקט. הצלחה בתכנון תוביל לסיכוי רב הן לעמידה ביעדי הפרויקט, שביעות רצון לקוח, עמידה בלוחות זמנים.

תכנון התכולה – תיאור תכולת העבודה צריך לכלול את הנושאים הבאים: הצידוק לפרויקט – הצורך העיקרי שהפרויקט נועד לענות עליו, התוצר הסופי של הפרויקט.

סביבת עבודה – שיטת סיעור מוחות – שיטה שמעוררת ואוספת רעיונות רבים. השיטה אינה כוללת הצבעה או תיעדוף, אך לא פעם מקיימים אותה עם שיטות אחרות של יצירתיות קבוצתית שכן כוללת אותם. לדוגמא: בתהליך קליטת לקוח אנו עובדים על רעיון ההפעלה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X