ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 22

Yaniv_o

Yaniv_o

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 22

סיכום השיעור

המעלים הפנימיים של הארגון:

 • עובדים, בעלי מניות, משאבים כספיים, ידע טכנולוגי, מוניטין, ציוד ונכסים.
 • הסביבה החיצונית המשפיעה על פעולות הארגון.
 • גורמים הפעילים בענף בו עוסק הארגון מתחרים, צרכנים, ספקים וגורמי הפצה
 • סביבה כלכלית, תרבותית, משפטית, פוליטית, דמוגרפית וטכנולוגית.

סוגי סביבה:

 • סביבה פוליטית
 • סביבה כלכלית
 • סביבה חברתית
 • סביבה תרבותית
 • סביבה טכנולוגית
 • סביבה משפטית

סביבה פוליטית:

 • הסביבה הפוליטית מורכבת מחוקים, גופים ממשלתיים וקבוצות לחץ המשפיעים ומגבילים. ארגונים ויחידים שונים בחברה האנושית.
 • החלטות ממשלה (חוקים ותקנות) משפיעות על ארגונים בצורה ישירה ועקיפה ויוצרות הזדמנויות ואתגרים.
 • בחירות – חוק הגנת הצרכן – יחסים פנים מדיניים.
 • מיסים – סוג הממשל – הפרטה
 • חוק התעסוקה – תקנות סביבתיות – ממשלה

לסביבה הפוליטית יש השפעה עצומה על פעילות העסק, לדוגמא: מידת יציבותה של הסביבה הפוליטית, מדיניות הממשל אודות חקיקה ומיפוי עסקים, שיעור המס והאם קיימים תמריצים, עמדת הממשלה לגבי עקרונות המוסר (אתיקה) בשיווק, מדיניותה הכלכלית של הממשלה, מידת מעורבותה של הממשלה בהסכמי שכר, הסכמי סחר (כמו האיחוד האירופי).

הסביבה הכלכלית:

 • הסביבה הכלכלית מורכבת מכוחות המשפיעים על כח הקניה של הצרכן ועל הרגלי ההוצאה שלו והשלכתם על פעילותן הכלכלית של החברות בשוק
 • מגמות צמיחה
 • מיסוי
 • מכס
 • יחסי יצוא – יבוא
 • רמת ייצור
 • תקציב הממשלה, הכנסה
 • רמת אבטלה
 • שער חליפין

סביבה חברתית תרבותית:

 • בשל האירועים והגורמים הקשורים לחברה ותרבות: ערכים, אמונות, תפיסות, נורמות התנהגותיות המשותפים לקבוצה חברתית, שינויים חברתיים מתרחשים לאט ולכן לקוח זמן עד שרואים שמתפתחת הזדמנות
 • דמוגרפיה
 • סגנון חיים
 • השכלה
 • גידול באוכלוסיה
 • אופנה
 • יחס לתעסוקה
 • תרבות פנאי
 • מודעות צרכנים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X