ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 10

talia

talia

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

תכנון רכש, התקשרויות, הזמנות ובחירת ספקים

ניהול רכש בפרויקט:

  1. הקמת דרישה במערכת או דרישה דרך המייל של בעל תפקיד בארגון בבקשה לקבלת שירות או טובין לטובת הפעילות העסקית.
  2. קבלת הדרישה על ידי הקניין במחלקת הרכש, ובחינה מהיכן ניתן לתקצב את הדרישה. האם קיים תקציב ייעודי בארגון האם מדובר על תקציב מסגרת, שניתן להיעזר בו לטובת מימוש הדרישה?
  3. לאחר איתור מקור התקציב, הקניין בוחר ספק מרשימת ספקים, או מבקש הצעת מחיר מספקים. ובוחר את ההצעה המשתלמת ביותר לארגון.
  4. הפיכת הצעת המחיר/ הדרישה להזמנת רכש, בחירת  הפריטים הנדרשים להזמנה והכמויות, הגדרת הספק, הגדרת תאריך קבלת הטובין, ויעדי קבלת הטובין, הגדרת המטבע בו יבוצע התשלום להזמנה, ביצוע המרות מטבע במידת הנדרש, מתן הערות רלוונטיות להזמנה, ושליחת ההזמנה לאישור למנהל הרכש.
  5. ההזמנה מגיעה למחסני החברה, ונקלטת במערכת באמצעות תעודת המשלוח של הספק.
  6. מחלקת הנהלת חשבונות מוציאה חשבונית מס קבלה עבור הספק.

חוזה כולל תנאים והתניות, פרוט ומפרטים המפרטים ומגדירים מה המוכר נדרש לספק או לבצע וכן את מחירם ותנאי התשלום, את הביצוע ואת לוח הזמנים.

באחריות צוות ניהול הפרויקט לוודא שהרכישות מתאימות ועונות לצורכי הפרויקט וכן מקיימות את מדיניות הרכש של הארגון המבצע את הפרויקט, הארגון מצידו צריך להגדיר ולקבוע למי יש זכות וסמכות לנהל ולחתום על הסכמי התקשרות ורכש כאלה.

בתום תכנון ניהול הרכש, תצא תוכנית ניהול רכש

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X