ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 16

Mindy

Mindy

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 16

סיכום השיעור

מבנים ארגוניים פרויקטאלי ומטריציות- מסמן מקום מוגדר לכל תפקיד ולכל קבוצת תפקידים בארגון. קובע סמכות ואחריות. מאפשר לארגון לבצע משימות באופן יעיל כדי להבטיח הגשמת מטרות. שיוך ארגון למבנה מסוים (מסעדנות, מגזר ציבורי, פרטי…)עוזר בבניית מבנה ארגון. עקרונות לבניית מבנה ארגוני- הפחתת דרגי סמכות (הפער בין מנהל בכיר לעובד שמבצע)- כמה שפחות דרגות בהיררכיה. ביזור ולא ריכוז- כדי לא לעצור הכל כשעובד לא נמצא. האצלת סמכויות. אחראיות אישית לביצוע התפקיד/ משימה. יעדים ברורים ונתינים למדידה של כל בעל תפקיד- אפשרות להשתפר ולייעל.

פעילות ארגונית מבוססת על 2 תהליכים מרכזיים: בידול- פירוק משימות לתתי משימות והקצבתן לבעלי תפקידים, מי עושה מה, הגדרה ברורה. עקרונות: פישוט (צירוף מטלות קשורות) והתמחות (פיצול למשימות משנה מוגבלות בהתאם למתמחויות המקובלות בכל תחום מקצועי). וכילול- שילוב כלל מרכיבי הארגון (יחידות ואנשים) לכלל מערכת אחת- אין אדם 1 שעושה הכל, חלוקת עבודה ותפקידים מאפשרת התמחות בתפקיד, עומס עבודה מתחלק ומביא לצמיחה ארגונית.  

סוגי ארגונים: עסקיים- פועלות למטרות רווח. יש עסקי יצרני (מייצר מוצרים למכירה כמו קוסמטיקה, בתי חרושת, מפעל) וגם עסקי שירותי (מספק שירות כמו מסעדות, בתי מלון, מכוני כושר וכו’), וגם פרטי (בעלות אישית של בן אדם 1 או שותפות או חברה בע”מ) וציבורי כשהמניות נסחרות בבורסה (בעלות בידי הממשלה או בעלי המניות כמו חברת החשמל). ציבוריים- ללא מטרות רווח, נותנים שירותים לכל תושבי המדינהף פעולות נקבעות ע”י הממשלה והם כמעט מונופול (כמו ביטוח לאומי ומשרדי ממשלה, עירייות, בתי ספר וכו’), נותנים מידע ולא מפרסמים. מלכ”ר- מוסד ללא כוונות רווח (כמו יד שרה) שמקדם אינטרסים או מספק שירותים לחבריו או לקבוצה מוגדרת. יש כאלה שפועלים כמו ארגון עסקי וכאלה שפועלים כמו כל ארגון התנדבותי טהור. ארגון התנדבותי טהור- מינהל התנדבותי שלא מפיק רווח כספי ומסייע לקבוצות שונות. המטרות נקבעות ע”י המוסדות הנבחרים של הארגון שמתמנים ע”י החברה בהתאם לתקנון. חלק מהעובדים הם מתנדבים, אז זה לא כמו ארגון פורמלי וההנחיות נתנות באופן ספונטני יותר. 

על פי כץ וקאהן יש 4 קטגוריות שונות של ארגונים: ארגוני ייצור ושירות, ארגוני תחזוקה, ארגוני הסתגלות וארגוני מדיניות. שיטות להקבצת תפקידים: דימין, השלמה, קרבה גאוגרפית וסביבה. מוטות השליטה במבנה ארגוני (מספר האנשים הצריכים לדווח ישירות לכל ממונה) מושפעת ע”י הגורמים הבאים: מורכבות העיסוק, מגוון מקצועי, מגוון חברתי, פיזור גיאוגרפי, מרכיב טכנולוגי וסיכונים ונזקים. ארגון שטוח- הרבה פונקציות ומעט רמות היררכיות מול ארגון תלול- יותר דרגות היררכיות. ואז דיברנו על מבנה ארגוני מטריציוני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X