ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 17

galsaad1987

galsaad1987

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 17

סיכום השיעור

מבנים ארגוניים

מבנה פרויקטלי, מבנה מטריציוני, מטריצה חזקה/חלשה.

ארגון- יישות לברתית מכוונת מטרה העוסקת בתכנון, הפקה, בהפצה או בתחזוקה של מוצרים או בהענקת שירותים כדי לספק צרכים.

מבנה הארגון הוא שם כולל למערך מורכב ומוגדר היטב של תפקידים וקשרי גומלין בינהם. המבנה משמש בסיס להגדרת אופי הפריסה של הפעילות הארגונית למחלקות.

תרבות ארגונית היא מכלול שמאחד ערכים אמונות ומוסכמות המהווה את הדבק הערכי המשותף לארגון. זוהי תשתית ערכית שמכוונת את הציפיות, מכתיבה את ההתנהגות ומעניקה חשיבות לאירועים אירגוניים שימוש במדים סמלים וכו.מרכיבי התרבות הארגונית: יזמות יציבות גישה כלפי אנשים גישה כלפי תוצאות רוגע דגש על פרטים. מבנה פרויקטלי הוא מבנה גמיש בשיטה זו עובדי החברה עובדים על פרויקטים שונים בהתאם לצורכי העסק המשתנים העובדים מנוהלים על ידי שני גורמים בו זמנית- מנהל התחום ומנהל הפרויקט.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X