ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 17

talia

talia

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 17

סיכום השיעור

מבנה הארגון- שם כולל למערך מורכב ומוגדר היטב של תפקידים וקשרי הגומלין ביניהם. המבה משמש בסיס להגדרת אופי הפריסה של הפעילות הארגונית למחלקות לתפקידים ולתחומי סמכויות

מבנה ארגוני אמנם נועד לתת מענה לשיקולי יעילות ותכליתיות בארגון אבל הם מושפעים במידה לא מבוטלת גלם משיקולים נוספים כדוגמת שיקולים פוליטיים תרבותיים חברתיים ואישיים

מהו פרויקט מצליח:

 • עמידה בלוחות זמנים
 • עמידה בתקציב
 • עמידה בתכולות ובדרישות מעטפת ביצועים
 • שביעות רצון הלקוח
 • הצלחה עסקית בטווח הרחוק
 • פיתוח יכולות חדשות בארגון
 • שביעות רצון ופיתוח מקצועי של צוות הפרויקט

תרבות ארגונית- מכלול שמאחד ערכים אמונות ומוסכמות המהווה את הדבק הערכי המשותף לארגון. זוהי תשתית ערכית שמכוונת את הציפיות מכתיבה את ההתנהגות

מרכיבי התרבות הארגונית- ניתן לתאר ארגון על ידי מספר ננדע תרבות ארגונית

 • יזמות- מה דרוש מהעובדים מבחינת יצירתיות
 • יציבות- הארגון שמרן או נועז?
 • גישה כלפי אנשים חשיבות של אנשים מצמום תחלופה
 • גישה כלפי תוצאות

מבנה פרויקטלי- מנהלי פונקציות,מעלם מנכל ותחת כל מנהל פונקציה יש עובד.

מבנה מטריציוני- מנכל תחתיו מנהלי פרויקטים כאשר כל עובד עובד תחת מנהל פרויקטים ומנהל פונקציה

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X