ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 17

Slavayefimanko

Slavayefimanko

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 17

סיכום השיעור

ניהול פרויקטים – שיעור 17

נושא שיעור:מבנים ארגוניים בניהול פרויקטים:

מבנה פרויקטאלי, מבנה מטריציוני, מטריצה חלשה\ מטריצה חזקה.

ארגון –

ישות חברתית מכוונת מטרה, מאגד-חברה אנשוית הפועלת לשם הגשמת מטרה משותפת.

מבנה הארגון –

הוא שם כולל למערך מורכב ומוגדר היטב של תפקידים וקשרי הגומלין, מבנים ארגוניים אמנם נועדו לתת מענה לשיקולי יעילות ותכליתיות בארגון,הם מושפעים גם במידה לא מועטה משיקולים פוליטים ותרבותים.

מבנים –

מבנה פרויקטאלי – מבנה גמיש,עובדי החברה עובדים על פרויקטיים שונים בהתאם לצורכי החברה.

העובדים מנוהלים ע”י שני גורמים:מנהל התחון שלהם ומנהל הפרוייקט

מבנה מטריציוני – ניהול דינמי המתבסס על פיזור המומחיות בארגון.

עובדים מקצועיים מוקצים דינאמי לפרויקטים שונים.

סוגי מנהיגות
1.מנהיגות מתגמלת (פרס ועונש)

2.מנהיגות שורדת(לרצות את המונהגים)

3.מנהיגות מעצבת.

מעבר חוזר על מבנה ארגוני,תרבות ארגונית.

מריכבי התרבות הארגונית

יזומת, יציבות, גישה כלפי אנשים, גישה גלפי תוצאות, רוגע, דגש על פרטים,גישה כלפי עבודה משותפת.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X