ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 133854

Channy

Channy

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 133854

סיכום השיעור

השיעור עסק ב: מבנים ארגוניים בניהול פרויקטים:מבנה פרויקטאלי, מבנה מטריציוני, מטריצה חלשה / מטריצה חזקה.

מבנה ארגוני הינו מערך תפקידים וקשרי הגומלין ביניהם. הוא משמש להגדרת אופי פעילותה הארגונית של חברה. כמו-כן, תפקידו להקנות מענה לשיקולי יעילות, אך הוא מושפע גם משיקולים פוליטיים, תרבותיים וכדומה.

הגורמים המשפיעים על המבנה הארגוני הינם, (א) חזון, אסטרטגיה ומטרותיו של הארגון, (ב) הטכנולוגיה העומדת לרשות הארגון (ג) גודלו של הארגון (בד”כ ארגונים קטנים בעלי מבנה ארגוני שטוח בעוד ארגונים גדולים בעלי מבנה ארגוני תלול), (ד) סגנון הניהול ותרבותו של הארגון (למשל, תרבות ארגונית פתוחה אופיינית למבנה ארגוני שטוח ותרבות ארגונית בירוקרטית אופיינית למבנה ארגוני תלול), (ה) שיקולים שונים נוספים כגון: פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ועוד.

ישנם סוגים שונים של מבנים ארגוניים (א) פונקציונלי (ב) חטיבתי (ג) מטריציוני (מורכב לפי חטיבות ופונקציות) (ד) פרויקטלי (ה) היברידי.

מבנה פרויקטלי הינו גמיש ומתאים עצמו לצרכים המשתנים. מבנה מטריציוני מחולק לפי פונקציות וחטיבות. הוא מאפשר לכל מחלקה בארגון להתנהל בכוחות עצמה, אך גם לנייד עובדים בין מחלקות בהתאם לצורך. החיסון הוא כפיפות לשני מנהלים שעלול ליצור קונפליקט.

תרבות ארגונית הינה מכלול הערכים וההתנהגויות בארגון נתון. היא מכתיבה את ההתנהגות הרצויה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X