ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 1

lena

lena

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מרצה:  אלכס ויינשייטן

ניהול פרוייקטיים – הוא ענף במדעי הניהול.העוסק בתכונות ובקרה של פרויקטים.

לרוב הפרוייקט בעל מרכבי גבוה של אי – ודאות או סיכון כלכליץ

תכנות פרוייקט – לפרוייקט מעצם הגדרתו יש אוסף מאפיינים ייחודי:

מטרה מוגדרת היטב!

משימה חד – פעמית – בניגוד לפעולות שגרה שחוזרות על עצמן.

משך זמן קצוב לסיום

משאבים מוגבלים אנשים , ציוד ,כסף וכו’.

תכונות פרוייקט – לפרוייקט מעצם הגדרתו יש אוסף מאפיינים ייחודי:

יעדי משנה מוגדרים – אבני דרך

פעולות מתוכננות מראש ולפי סדר הגיוני.

תוצאות ניתנות לעומדן ומדידה עמידה בזמן ,טיב העבודה, עלות כספית סופית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X