ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 1

Tomer Shpilman

Tomer Shpilman

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום שיעור 1 – קורס ניהול פרויקטים 128554

שם: תומר שפילמן 304842669

סיכום שיעור

מה זה פרוייקט? – כל דבר זה פרוייקט, פתיחת נציגות, חתונה תשלום ביטוח לאומי וכו’.

ניהול פרוייקטים – הוא ענף במדעי הניהול העוסק סתכנון ובקרשה של פרוייקטים (מיזמים).
לרוב הפרוייקט בעל מרכיב גבוה של אי וודאות או סיכון כלכלי.

לדוג’ –
• מגדלי עזריאלי, עוסקים בנדל”ן מניב
• אלקטרה

תכונות פרוייקט – יש אוסף מאפיינים ייחודיים
– מטרה מוגדרת היטב
– משימה חד פעמית – בניגוד לפעולות שגרה שחוזרות על עצמן
– משך זמן קצוב בזמן
– משאבים מוגבלים – אנשים, ציוד, כסף וכו’
– יעדי משנה מוגדרים – אבני דרך.
– פעולות מתוכננות מראש ולפי סדר הגיוני.
– תוצאות ניתנות לאומדן ומדידה (עמידה בזמן, טיב העבודה, עלות כספית סופית).

נתנו דוגמאות – של כביש 6, נתיבים מהירים, רכבת קלה בירושלים

דוגמאות לפרוייקטים כושלים – מנחתים בקריה וברחבי ת”א

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X