ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 2

Tomer Shpilman

Tomer Shpilman

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

קורס ניהול פרויקטים 128554

ניהול פרויקטים – שיעור 2 29/03/2021

 

פרויקט הוא מיזם שיש לו סוף והתחלה. יש חשיבות לתמחור של הפרויקט. יש חשיבות להבין מי מוביל את הפרויקט וכן הכנסות והוצאות של הפרויקט.

מנהיגות- יש חשיבות לגורם שיוביל את הפרויקט ויקח אחריות, גם בהקשר של כשלים בטיחותיים, למשל האסון בטקס בהר הרצל, או המכביה. בהקשר הזה יש חשוב להיות בתכנון ומצד שני לעשות כל מה שהם צריכים לעשות מבחינה בטיחותית.

פרויקט יכול להיות משפחתי, למשל טיול בטבע. אנחנו יכולים להתייעץ עם מומחים, אבל יש חשיבות  להתייעץ עם מומחים טובים.

מנהיגות בניהול:

יש הבדל בין מנהיגות לניהול. מישהו יכול להיות מנהל אבל לא מנהיג, ללא הרוח הניהולי שמובילה וגורמת לאנשים לעקוב. הובלת פרויקטים זה לא כמו ניהול פרויקטים. מישהו צריך להוביל את המיזם ולקחת אחריות.

הגדרה של מנהיגות – “יכולותו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת”.

חזון- מה שמניע את המנהיג הוא חזון, קדימה. יש מנהיגות שהיא גם שלילית.

מנהיגות – צריכה ליצור עוררות רגשית, להוביל לרגשות- אתה יוצר מוטיבציה מה שמוביל לביצוע.

סוגי מנהיגות:

  • מנהיגות מתגמלת – המנהיג פועל להשיג את מטרותיו באמצעות שכר ועונש
  • מנהיגות שורדת- המניג פועל ללא חזון הולך לפי הרוח של המונהגים
  • מנהיגות מעצבת- המנהיג פועל להשיג את מטרותחו באמצעות שימוש בעולם ערכים שהמונהגים מזדהים איתו

APEI-

משמעו “מנהלן” (Administrator) – הממוקד באופן ובתהליך שבו מתבצעות משימות (יעילות) בטווח הקצר, בניסיון להקטין בזבוז למינימום.

  • p משמעו “משימתי” (Producer) – הממוקד בהשגת תוצאות (אפקטיביות) בטווח הקצר.
  • E משמעו “יזם” (Entrepreneur) – הממוקד בתוצאות (אפקטיביות) בטווח הארוך ובניסיון לזהות הזדמנויות חדשות וכיווני התפתחות חדשים.
  • I משמעו “אינטגרטור”, או “מתכלל” (Integrator) – הממוקד בביצוע המשימות (יעילות) בטווח הארוך. תפקידו המרכזי של האינטגרטור הוא ביצירת סינרגיה בין חלקי הארגון השונים ובשימור הלכידות (cohesiveness (הפנים- ארגונית המאפשרת לארגון לפעול כיחידה אורגנית אחת.

צירוף ארבע האותיות PAEI מבטא, בין היתר, את התפיסה כי ארגון (ככל מערכת) נדרש לארבעה הסגנונות בכדי לקבל החלטות איכותיות וכי עוצמותיו של סגנון אחד מחפים על חולשות הסגנונות האחרים. קיומם של ארבעת הסגנונות מאפשר לארגון לקבל החלטות שהן אפקטיביות ויעילות, לטווח הקצר והארוך כאחד.

חשוב להיות בן אדם בכל פרויקט שעושים ולהיות רגיש לצרכים של אחרים.

ניתן לבנות תקציב באקסל באמצעות כמות מחיר וסה”כ, ולראות את פילוג ההוצאות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X