ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 2

yaniv

yaniv

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

שיעור 2 מתוך 6
קורס ניהול פרויקטים 128554
סיכום שיעור מספר 2

הגדרת המנהיגות מנהיגות היא יכולתו של או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות . מה שמניע את המנהיג הוא חזון החינוך הבלתי פורמלי בפקיעין מאמין בערך האדם ובזכותו לחיות בכבוד , בסביבה נאה , בטוחה ובחברה המאפשרת שוויון הזדמנויות להתפתחותו האישית , המקצועית והחברתית תוך תחושת שייכות , שותפות ומוכנות להתנדבות למען הקהילה . שואף להיות כתובת לעיצוב פני החברה הרב תרבותית ביישוב : דרוזים , נוצרים , מוסלמים , יהודים , ילדים , נוער , נשים , מבוגרים , קשישים , דתיים , חיילים , בעלי צרכים מיוחדים , סטודנטים , עמותות , תנועות נוער , ארגונים קהילתיים ועוד … פועל מתוך מחויבות ערכית ומקצועית בשקיפות ובמצוינות לתכנון אסטרטגיות להתפתחות תרבות חברתית של ההון האנושי והחברתי . חותר להצמחת ולהעצמת מנהיגות צעירה , משוררים , סופרים , ציירים מוסיקאים , שחקני תיאטרון , אומנים , ספורטאים , אקדמיים , פולקלור, סוגי מנהיגות • מנהיגות מתגמלת : המנהיג פועל להשיג את מטרותיו באמצעות שכר ועונש . מנהיגות שורדת : המנהיג פועל ללא חזון , הולך אחרי הרוח של המונהגים . • מנהיגות מעצבת : המנהיג פועל להשיג את מטרותיו באמצעות שימוש בעולם ערכים שהמונהגים מזדהים אתו . מנהיג מוצלח משתף בצוות את 4 סגנונות הניהול לפי אדיג’ס .A משמעו ” מנהלן ” ( Administrator ) – הממוקד באופן ובתהליך שבו מתבצעות משימות ( יעילות בטווח הקצר , בניסיון להקטין בזבוז למינימום . : D משמעו ” משימתי ” ( Producer ) – הממוקד בהשגת תוצאות ( אפקטיביות ) בטווח הקצר . • E משמעו ” יזם ” ( Entrepreneur ) – הממוקד בתוצאות ( אפקטיביות בטווח הארוך ובניסיון לזהות הזדמנויות חדשות וכיווני התפתחות חדשים . . משמעו ” אינטגרטור ” , או ” מתכלל ” ( Integrator ) – הממוקד בביצוע המשימות יעילות ) בטווח הארוך . תפקידו המרכזי של האינטגרטור הוא ביצירת סינרגיה בין חלקי הארגון השונים ובשימור הלכידות ( cohesiveness ( הפנים – ארגונית המאפשרת לארגון לפעול כיחידה אורגנית אחת צירוף ארבע האותיות PAEI מבטא , בין היתר , את התפיסה כי ארגון ( ככל מערכת נדרש לארבעה הסגנונות בכדי לקבל החלטות איכותיות וכי עוצמותיו של סגנון אחד מחפים על חולשות הסגנונות האחרים . קיומם של ארבעת הסגנונות מאפשר לארגון לקבל החלטות שהן אפקטיביות ויעילות לטווח הקצר והארוך כאחד, לפי אדיג’ס .A משמעו ” מנהלן ” ( Administrator ) – הממוקד באופן ובתהליך שבו מתבצעות משימות ( יעילות ) בטווח הקצר , בניסיון להקטין בזבוז למינימום . -p משמעו ” משימתי ” ( Producer ) – הממוקד בהשגת תוצאות אפקטיביות ) בטווח הקצר . • E משמעו ” יזם ” ( Entrepreneur ) – הממוקד בתוצאות ( אפקטיביות בטווח הארוך ובניסיון לזהות הזדמנויות חדשות וכיווני התפתחות חדשים . | משמען ” אינטגרטור ” , או ” מתכלל ” ( Integrator ) – הממוקד בביצוע המשימות יעילות ) בטווח הארוך . תפקידו המרכזי של האינטגרטור הוא ביצירת סינרגיה בין חלקי הארגון השונים ובשימור הלכידות ( cohesiveness ( הפנים – ארגונית המאפשרת לארגון לפעול כיחידה אורגנית אחת . צירוף ארבע האותיות PAEI מבטא , בין היתר , את התפיסה כי ארגון ( ככל מערכת ) נדרש לארבעה הסגנונות בכדי לקבל החלטות איכותיות וכי עוצמותיו של סגנון אחד מחפים על חולשות הסגנונות האחרים . קיומם של ארבעת הסגנונות מאפשר לארגון לקבל החלטות שהן אפקטיביות ויעילות לטווח הקצר והארוך כאחד . יכולות המיוחסות למנהיג יכולת הצגת חזון – היכולת להגדיר באופן ברור ומוחשי את המטרה המשותפת שאליה הוא מנהיג . דוגמה אישית – היכולת לבטא במעשיו ובהתנהגותו את הערכים שבהתאם להם הוא מצפה ממונהגיו לפעול . איזון בין שכל ורגש – היכולת לשקול בצורה נכונה שיקולים שכלתניים אל מול שיקולים רגשיים בעת קבלת החלטות . הובלת שינויים – היכולת להתמודד עם מצבים של שינוי על כל המורכבות והקושי הכרוכים בהם . הבנה באנשים – הבנה של אופן הפעולה של בני אדם במצבים מורכבים ומאתגרים והתחשבות בצרכים של מונהגיו כבני אדם . כושר ארגון – היכולת לעצב ולהפעיל מבנים ארגוניים . אומץ – היכולת לקבל החלטות קשות המכילות גורם של סיכון.

הגדרת המנהיג: כל אדם שיכול להשפיע על אדם אחד אחר לפחות ללכת ברכו לפי הערכים שלו.
לכל פרויקט (מיזם) צריך להיות מוביל שהוא גם מנהיג וגם מנהל.
סוגי המנהיגות: מתגמלת, שורדת ומעצבת.
המנהיגות המעצבת היא הכי חזקה.
סוגי הניהול לפי אדיג’ס הם ארבעה:
A מנהלן ( מתאפיין בעבודה מסודרת)
P ביצועי ( מתאפיין בביצוע לטווח קצר)
E יוזם ( מתאפיין בחדשנות וביצוע לטווח רחוק)
I מתכלל ( מתאפיין בתחום החברתי והרגשי)
לכל אחד בצוות יש את ארבעת הסוגים אך בולט באחד מהם. לכן חשוב בניהול הצוות לבחור את הטיפוס המתאים לתפקיד מסוים.
חשיבות השימוש בתוכנה לניהול הפרויקט, כי התוכנה חוסכת בזמן וגם מדויקת בחישובים.
למדנו להשתמש בגיליון האלקטרוני EXCEL לביצוע חישובים לפרויקט.
השתמשנו בפונקציות כלליות לביצוע חישובים כמו סיכום, ממוצע מקסימום, מינימום וספירה.
עשינו דוגמאות לחשוב תקציב פרויקט לפי מאזן הכנסות והוצאות.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X