ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 4

michalash

michalash

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

שיעור 4 – 31.3.21

שקופיות 2, 3, 21, 28, 29, 30, 31

 

משאב מתכלה – נעלם לאחר השימוש

 • ציוד מתכלה
 • כסף
 • שעות קבלן

משאב חוזר – זמין לשימוש ע”י פעילות נוספת כאשר הפעילות שהשתמשה בו הסתיימה

 • ציוד קבוע
 • כוח אדם

תכנון משאבי הפרויקט: מטרת התכנון – מינימיזציה של עלות הפרויקט או של משכו, תוך התחשבות באילוצי הפרויקט.

 

מודל SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

הוא אחד המודלים הרווחים ביותר לתכנון וניהול אסטרטגי ולבחינת יכולת הארגון לייצר יתרון תחרותי בסביבה שבה הוא פועל (שוק/תעשייה). השיטה מנתחת את הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון, ועל בסיס הניתוחים מעריכה את סיכוייו של הארגון להצליח.

המודל נחלק לשני ממדי ניתוח:

הממד הפנימי:

חוזקות: הגורמים המייחדים את הארגון, אשר נותנים לו יתרון תחרותי על מתחריו. חוזקות כוללות משאבים ייחודיים של הארגון, ידע ייחודי ויכולות של הארגון.

חולשות: הגורמים המביאים לנחיתות הארגון ביחס לסביבה החיצונית ומונעים ממנו ליצור יתרון תחרותי. למשל, אסטרטגיה מיושנת תמנע מהארגון לבצע שינויים דרושים כדי לנצל הזדמנויות בהווה.

חוזקות וחולשות:

 • משאבים פיננסיים ואינטלקטואלים
 • שירות לקוחות
 • כוח אדם
 • ניהול
 • מוניטין ותדמית בשוק

הממד החיצוני:

הזדמנויות: מצבים בסביבה החיצונית שבאמצעותם יכול הארגון להפיק רווח ולייצר מהן יתרון תחרותי. למשל, שוק מתעורר עם דרישות חדשות או טכנולוגיה חדשה שיכולה לשפר את תהליך הייצור.

איומים: מצבים בסביבה החיצונית שעלולים להזיק ליכולתו של הארגון להתחרות. למשל, לקוח ראשי העומד בפני פשיטת רגל או מיסים חדשים שהוטלו בשוקי היעד.

הזדמנויות ואיומים:

 • חקיקה
 • טכנולוגיה
 • מתחרים
 • מצב דתי
 • מצב בינלאומי
 • מצב בטחוני
 • מצב בריאותי-קורונה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X