ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 4

lena

lena

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

מרצה: אלכס ויינשטיין

תכנון משאבי הפרויקט:

מטרת התכנון – מינימיזציה של עלות הפרויקט או

של משכו,

תוך התחשבות באילוצי הפרויקט

ניתוח swot ראשי תיבות

strengths,weaknesses,opportunities,threats

היא אחד המודלים הרווחים ביותר לתכנון  וניהול אסטרטגי ולבחינת יכולת הארגון לייצר יתרון תחרותי בסביבת שבה הוא פועל (שוק תעשייה)

השיטה מנתחת את הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון.

ועל בסיס הניתוחים מערכה את סיכוייו של הארגון להצליח.

המודל נחלק לשני ממדי ניתוח.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X