ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 17

inbar cohana

inbar cohana

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 17

סיכום השיעור

שיעור מספר 17

ניהול פרוייקטים 16.3.21

מבנה ארגוניים בניהול פרוייקטים

ארגון- יישות חברתית מכוונת מטרה העוסקת בתכנון, בהפצה או בתחזוקה של מוצרים או בהענקת שירותים כדי לספק צרכים. הגדרת בעלי תפקידים, אחריות וסמכות של כל אחד במדינה.

מבנה הארגון: הוא שם כולל למערך מורכב ומוגדר היטב של תפקידים וקשרי גומלין ביניהם. המבנה משמש בסיס להגדרת אופי הפריסה של פעילות הארגונית למחלקות, לתפקידים ולתחומי סמכות. מבנים ארגוניים נועדו לתת מענה לשיקולי יעילות ותכליתיות בארגון.

תרבות ארגונים: מכלול הערכים וההתנהגויות בתוך הארגון. תשתית ערכית שמכוונת את הציפיות, מכתיבה את ההתנהגות ומעניקה חשיבות לאירועים ארגוניים. שימוש בסמלים, המנון וכדומה… משפיע על התרבות הארגונית.

פרויקט: מיזם מסוים עם מטרה לו”ז ותקציב מוגדרים מראש. מאפייני הפרויקט:                                   1. לפרויקט יש מטרה ייעודית                                                                                                     2. הפרויקט הוא זמני                                                                                                                 3. הפרויקט דורש משאבים                                                                                                         4. לפרויקט יש משתמש ראשי                                                                                                     5. הפרויקט מבוצע בתנאי אי וודאות

המבנה הארגוני של הפרויקט מושפע מהמבנה הארגוני של הארגון ומתאם לצרכים הייחדוים של הפרויקט

סוגי פרויקטים: פיתוח מוצר\שירות חדש, שדרוג מוצר, מחקר\ניסוי, הטמעה\יישום, הקמת תשתיות\הריסת תשתיות, ארגון ידע, פרויקט ידע.

מהו פרויקט מצליח? עמידה בלוח זמנים, עמידה בתקציב, עמידה בתכולות ובדרישות מעטפת ביצועים, שביעות רצון הלקוח, הצלחה עסקית בטווח הרחוק, פיתוח יכולות חדשות בארגון, שביעות רצון ופיתוח מקצועי של צוות הפרויקט.

.מבנה מטריציוני: מורכב מפונקציות וגם מהפרויקט.. ויהיה חזק כאשר יש שיתוף פעולה והגדרת סמכויות ותפקידים. החולשה נובעת מעצם העובדה שלעובד יש 2 מנהלים.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X