ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 20

Yehoda Ezra

Yehoda Ezra

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 20

יהודה עזרא

מהי איכות

איכות הינה רמת המושלמת למוצר או תהליך היא ניתנת כהתמה לדרישות במבחן

מפתח ההצלחה

ומהווים את העמוד השדרה להגדרת ההצלחה או כישלון של הפרויקט

ניהול פריוקט

שילוש הרוחב למשושה וניהול הנותן לאיכות

תכנון איכות

יעדי ביצוע איכות במוצר ובתהליכים

התומכים

בעץ ביצוע בקרת איכות

בקרת איכות המבוצעת על תצורי באמצעות סקירות בדיקות או פעליות

סוף דבר

תשתיות אלה כוללת גם תהלכי בקרה כגון מבדקים מדדים וסקרי כוללת

ניהול נכנסי

ניהול נכנסים הידע וקיצור וזמן תודות לשימוש הנצבר של ארגון

קבצות שיפור

הקבוצה האורגנים קטנים או פחות מיקור חוץ הקבוצה אחראית של שיפור היכולת בארגון

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X