ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 20

galsaad1987

galsaad1987

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

איכות הפרויקט

ניהול איכות- מתודול איכות, איכול הניהול,ניהול איכות המוצר בפרויקט.

מהי איכות? אחכות הינה רמת המושלמות המיוחסת למוצר או תהליך, היא נתונה להגדרה כהתאמה לדרישות העומדות במבחן כהתאמה למפרט המוצר ולהתאמתו לצרכים לשמם נוצר.

תכנון איכות- תהליך זה הוא חלק מתהליך תכנון הפרויקט כולל זיהוי דרישות איכות או תקנים הנוגעים למוצר או פרויקט. קביעת שיטות ומתדולוגיות איכות להבטחת איכות תוצרי הפרויקט ותהליכי הפרויקט. יעדי ביצוע איכות במוצר ובתהליכים תומכים. ביצוע הבטחת איכות תהליך זה הוא חלק מהיצוע הפרויקט בו מודדים את ביצועי תהליכי ניהול הפרויקט ומשווים ליעדים שנקבעו בשלב התכנון.

ביצוע בקרת איכות- תהליך זה הוא חלק מביצוע הפרויקט בו מודדים את ביצועי תוצרי הפרויקט ומשווים ליעדים שנקבעו בשלב התכנון.

תמיכת הארגון בתהליכי איכות הפרויקטים- נושא האיכות עובר כחוט השני בכל פעילויות מחזור החיים של הפרוייקט. חובת הארגון להשקיע בתשתיות תומכות לאיכות על מנת לתמוך ולהדריך את מנהלי הפרויקטים בכל הנדרש לעמידה במשימות במורה איכותית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X