ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 20

Idan mugrabi

Idan mugrabi

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

שיעור 20 -ניהול איכות בפרויקט

מתודות איכות , איכות הניהול בפרויקט וניהול איכות המוצר בפרויקט .


מהי איכות?

רמת המוצר או התהליך והיא ניתנת להגדרה לדרישות העומדות למבחן בהתאם למפרט או לצרכים שלשמם הוא נוצר.

המפתח להצלחה תלוי בשילוש הקדוש – זמן תקציב תכולה.

צלעות המשולש יגרור שינוי גם בצלעות החברות.

ההנחה שעליה מתבססת תאוריה זו הינה שהקריטריונים אלו הם הבסיסיים ביותר ומהווים את עמוד השדרה להצלחת הפרויקט.

נוספים קריטריונים נוספים  סיכונים ושביעות רצון הלקוח ועליות אשר נכללות בין האילוצים השונים.

תכנון איכות – זיהוי דרישות או תקנים הנוגעים למוצר או לפרויקט שיקבעו שיטה ומתודולוגיות .

איכות הפרויקט באה לידי ביטוי בשלב התכנון בכך שמנהל הפרויקט מכין תוכניות ניהול איכות כחלק מתוכנית ניהול הפרויקט בתוכנית מתוארת המדיניות האכיות הארגונית וכיצד זה יבוצע ויאובטח ומהם המדדים הנדרשים מתוצרי הפרויקט שישפיעו על שאר אילוצי הפרויקט.

המדידה העיקרית היא בלו”ז תקציב ותכולה מדידה זאת איננה מספקת בגלל שאיננה כוללת מרכיבים חשובים אחרים.

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X