ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 20

Slavayefimanko

Slavayefimanko

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

ניהול פרויקטים – סיכום שיעור 20

נושא:ניהול איכות הפרויקט

מתודות איכות, איכות הניהול בפרויקט, ניהול איכות המוצר בפרויקט.

מה זה איכות ß רמת המושלמות של המוצר או התהליך ע”פ דרישות העומדות במבחן והמתאימות למפרט המוצר.

מפתח להצלחה – השילוש הקדוש ß זמן, תקציב, תכולה.

צלעות המשלוש מהוות איזון,כל שינוי בצלע של המשולש יגרור שינוי בשאר הצלעות,הם מהווים עמוד שדרה להגדרת ההצלחה או הכישלון.

השילוש הורחב למשושה הניהול אשר נותן לאיכות את אותה החשיבות כמו ללו”ז,תקציב,תכולה,סיכונים,שביעות רצון הלקוח.

תכנון איכות

זיהוי דרישות האיכות ותקנים מתאימים.

קביעת שיטות להבאת איכות התוצרים.

יעדי ביצועי איכות במוצר ובתהליכים התומכים.

בשלב התכנון הפרויקט מכין מנהל הפרויקט תוכניות ניהול איכות.

ביצוע הבטחת איכות – תהליך זה חלק מביצוע הפרויקט בו מודדים את ביצועי תהליכי ניהול הפרויקט מול יעדים אשר נקבעו.

דרך טובה לביצוע הבטחת איכות זה ביצוע מבדקים, כתוצאה מזה מתגלות הזדמנויות לשיפור, ברמת הפרויקט וברמת הארגון.

ביצוע בקרת איכות – תהליך זה חלק מביצוע הפרויקט בו מודדים את ביצועי תוצרי הפרויקט ומשווים ליעדים.

מבוצע באמצעות סקירות,בדיקות ופעולות מנע שונות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X