ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 20

YaninaF

YaninaF

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

שיעור מס’ 20, 06/04/2021

נושא: ניהול האיכות בפרויקט:

מתודות איכות, איכות הניהול

בפרויקט, ניהול איכות המוצר בפרויקט

בהובלה של הפרויקט חשובה האיכות. אם יש הצלחה באים למנהל פרויקט ואם יש כשלון גם. איכות חשובה.

לדוגמא, קייטנה בקיץ, אוספים צוות. יש דוחות והפעלות. לוז שבועיים. עכשיו אני שם הכל בצד והכי חשוב- כל הילדים חוזרים הביתה וזה מחייב את המנהל ואת הצוות.

Iso9001-מערכת ניהול איכות מאושרת

אם יש תקן ויש תקלה אני לפחות ישן טוב.

לדוגמא, תקרה מסוג פלקל כמו בורסגאי. אם יש סדק מתחילה הקורוזיה.

איכות היא התאמה למפרט. למשל, יום עצמאות- אני צריכה להתאים ךאירוע הזה ספציפית.

מפתח הצלחה- השילוש הקדוש “זמן, תכולה ותקציב” אם לא יודעים אחד הפרמטרים לא ניתן להתקדם בבטחה.

בשלב תכנון הפרויקט: נבנה תכנית “ניהול איכות” כחלק מתכנית ניהול. תכנית תתאר מדיניות האיכות וכצד תתבצע בקרת האיכות ואבטחת האיכות. מהם המדדים שמנהל הפרויקט נדרש לעמוד בהם.

בקרת איכות מבוצעת ע”י:

  1. בדיקות
  2. פעילויות מנע שונות
  3. סקירות

סיכום: ברוב המקרים, המדידה העיקרית להצלחה הנהוגה בארגונים היא על עמידת הפרויקט בלו”ז, בתקציב ובתכולה.

מדידה כזו, אינה מספיקה והיא אפילו מסוכנת, כיוון שאינה כוללת מרכיבים נוספים כגון: ניהול סיכונים, מדידת שביעות רצון הלקוחות ואיכות.

את תוצאות שלושת המדדים האחרונים, רואים לאחר סיום הפרויקט, כאשר מנהל הפרויקט כבר עסוק במשימות חדשות. מאמר זה דן בתשתיות רוחב הארגוניות הנדרשות כדי לאפשר למנהל הפרויקט, להוסיף גם את מרכיבי האיכות לניהול הפרויקט, לשלבי התכנון והביצוע.

תשתיות אלה כוללות גם תהליכי בקרה, כגון מבדקים, מדדים וסקרי הנהלה – כדי להבטיח ניהול איכותי של הפרויקט

אסטרטגיה- תכנית ארוכת טווח.

הנהלה –מדגימה מעשים ולא רק דיבורים walk the talk

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X