ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 20

talia

talia

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

מפתח ההצלחה- “השילוש הקדוש” מתאר את מערכת האילוצים הבסיסית הקיימת לאורך כל מעגל החיים של הפרויקט. צלעות המשולש מהוות איזון בנקודת ההשקה שלהן. כל שינוי בצלע אחת של המשולש (זמן, תקציב או תכולה) יגרור שינוי גם בצלעות האחרות. ההנחה שעליה מתבססת תאוריה זו הינה שקריטריונים אלו הם הבסיסיים ביותר ומהווים את עמוד השדרה להגדרת הצלחה או כישלון של פרויקט.
מנהל הפרויקט מכין תוכנית ניהול איכות כחלק מתוכנית ניהול הפרויקט. התוכנית מתארת כיצד מדיניות האיכות הארגונית תיושם בפרויקט, כיצד יתבצעו בקרת האיכות ואבטחת האיכות בפרויקט, מהם מדדים שמנהל הפרויקט נדרש לעמוד בהם. תכנון התכולה יכלול גם מאפייני ומדדי איכות נדרשים מתוצרי הפרויקט שעמידה בהם תשפיע על שאר אילוצי הפרויקט.
דרך טובה לביצוע הבטחת איכות, הבודקת את איכות התהליכים, היא באמצעות מבדקים. כתוצאה מעריכת מבדקים, מתגלות הזדמנויות לשיפור, הן ברמת הפרויקט והן ברמת הארגון. הזדמנויות אלה מטופלות באמצעות תוכניות שיפור ברמת הפרויקט או הארגון.
תוצאות המבדקים מוצגות בסקר הנהלה לאיכות, בו ההנהלה מוודאית שהפרויקטים בחברה מבוצעים לפי מדיניות האיכות הארגונית.
נושא האיכות עובר כחוט השני בכל פעילויות מחזור החיים של הפרויקט. חובת הארגון להשקיע בתשתיות תומכות לאיכות, על מנת לתמוך ולהדריך את מנהלי הפרויקטים בכל הנדרש לעמידה במשימות בצורה איכותית- טכניקות איכות דורשות התמחות שונה מניהול פרויקט, לכן, ארגון חפץ חיים ישקיע בקבוצת איכות ושיפור תהליכים רוחבית שתתמקד בנושאים אלה, הקבוצה בארגונים קטנים יכולה להיות אדם אחד, או פחות, או באמצעות מיקור חוץ, הקבוצה אחראית על שיפור האיכות בארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X