ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 21

Nisim31

Nisim31

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 21

סיכום השיעור

• סיכום מפגש מס’ 21
• ניהול האיכות בפרויקט
• להצלחת הפרויקט צריך להשיג את השילוש הקדוש( לו”ז, תקציב ותכולה),
• למדנו כי זה לא מספיק צריכים להוסיף עוד שלושה דברים: ( ניהול סיכונים, שביעות רצון הלקוחות וניהול האיכות)
• את האיכות זה השאיפה לשלימות המוצר ( הפרויקט ).
• חשוב מאוד לתכננן מראש את איכות הפרויקט וגם ניהול הסיכונים.
• הארגון מחויב לתמוך באיכות הפרויקט אם ירצה בהצלחתו.
• חשוב שהבקרה תהיה במעצבת כלומר בתהליכים מההתחלה עד הסוף ולא להמתין עד סיום הפרויקט ואז לערוך את הבקרה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X