ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 133854

inbar cohana

inbar cohana

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 133854

סיכום השיעור

שיעור 19

ניהול פרויקטים 4.4.2021

הבטחת איכות בפרויקט

הבטחת איכות היא הגדרה כוללת בתוכה את מגוון התהליכים והשלבים ומבטיחים את איכות של הפרויקט. תהליך זה כולל שיטות, כלים ואמצעים מיוחדים המלווים את התהליך.

המונח זה יחסית חדש בשיח של התעשייה המודרנית אך ההתמודדות עם הבטחת איכות קיימת מאז ומתמיד בצורה כזאת או אחרת.                                                                                                    הגדרות:                                                                                                                                  המונח איכות: סטנדרט ביצוע גבוה על פי דרישת  לקוח.                                                                  הבטחת איכות: מכלול פעילויות שנועד להבטיח כי הפרויקט יספק את דרישות וצורכי המשתמש.            בקרת תהליכים סטטיסטית spc: תהליך בקרה שמאפשר לזהות כשלים ברמות האיכות. בקרת האיכות מתבצעת ע”י יישום שיטות סטטיסטיות לצורך ניתוח נתונים וחקירת כושר ביצועי. תהליך זה בעצם מבוסס על תהליך איסוף נתונים מובנה. איכות הוא לא רק פרויקט או שירות הוא כל מה שאנחנו עושים בכל רבדי הארגון.                                                                                                            הגדרת איכות מה היא? בעבר- עמידת הפרויקט במפרט. כיום- התאמת הפרויקט לדרישות הלקוח. היעד הוא שביעות רצון כוללת של הלקוח.

איכות היא מידה שבה הפרויקט הסופי ממלא אחר הדרישות של הרוכש, היצרן או הצרכן הסופי של אותו פרויקט. איכות היא ההתאמה של פרויקט או שירות לדרישת המפרט.                                        המושג איכות קיבל משמעות רחבה יותר והוא מתחיל בחקר החיזוי- רצונו של הלקוח וציפיותיו מהפרויקט. כאשר הפרויקט איכותי הוא פרויקט שהלקוח מרוצה ממנו, עובר דרך אחידות הפרויקט והאפשרות למנוע חריגה ממגבלות הבקרה.

ניהול האיכות בפרויקט כולל את התהליכים ואת הפעילות של הארגון המבצע, אשר קובעים את מדיניות האיכות. אימות המטרות ותחומי האחריות המאפשרים לענות על צרכים שלשמם הפרויקט מבוצע. בניהול איכול הפרויקט נעשה שימוש בקווי מדיניות ובנהלים שמטרתם ליישם מערכת ניהול האיכות בארגון.

המטרה של הבטחת איכות בפרויקט- תמיכה בפעילויות לשיפור מתמיד של התהליכים בעת ביצועם בשם הארגון המבצע. יש להבטיח שדרישות הפרויקט ובכלל תהליכי הפרויקט יקבלו מענה. התהליך לזיהוי דרישות האיכות הנוגעים לפרויקט ולתוצריו ומתעדים כיצד הפרויקט יעמוד בהם.

ביצוע הבטחת איכות-  סוקרים את דרישות האיכות ואת תוצאות ממדידות בקרת האיכות, כדי להבטיח שמשתמשים בתקני איכות.

איכות בפרויקט לשם מה?                                                                                                          -גידול וצמיחה                                                                                                                          -צמצום מספר תלונות                                                                                                                -שיפור סביבת עבודה לא מאורגנת                                                                                              -ייעול זמן                                                                                                                                -שמירת אמינות ומוניטין                                                                                                            -הישרדות וכושר תחרות                                                                                                            -העצמת עובדים                                                                                                                        -איזון עומסים בלתי מאוזנים                                                                                                     סיפוק וגאוות יחידה                                                                                                              בטיחות

תשומות ותפוקות לתכנון איכות: 

תשומות: כל מה שאני מכניס לפרויקט, כאשר הכלים לכך הם- מדיניות האיכות, תיאור הפרויקט, תקנים ותקנות                                                                                                                              תפוקות: מה אני מפיק, והכלים לכך- תוכנות ניהול איכות, הגדרת תפעולות, רשימת תיוג, תשומות לתהליכים אחרים

ניתוח פארטי: שימוש בכלל של 80\20 ומסייע לחברות עסקיות להתמודד עם אתגרי ניהול שונים.         חשיבות הפראטי:                                                                                                                       – ניתוח סדרי עדיפויות ומיקוד המאמץ הניהולי.                                                                             – ניתוח נתוני השכיחות של בעיות או גורמים בתהליך.                                                                     – איתור הזדמנויות לחיסכון בהוצאות ואו שיפור הרווחיות.                                                               – ניתוח הסיבות לליקויים וקשיים.                                                                                                  – שיפור היעילות והמצוינות התפעולית.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X