ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 1

ShnyderA

ShnyderA

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

למדתי את המוסגים היסודים של קורס ניהול פרויקטים:
–ניהול פרויקטים הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של מיזמים לרוב         בעלי מרכיב גבוה של אי וודאות או סיכון כלכלי.
–מטרות ניהול הפרויקט הוא סיומה של פרויקט בלוח זמנים נדרש עמידה ביעדים עמידה באיכות אי חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח.
–למדתי שקימיים 4 מאפייני של פרויקט:
-1 מטרה מוגדרת;
-2 ייחודיות;
-3 תחום בזמן בעל נקודת התחלה ונקודת סיום;
-4 תחום בכסף מוגבל בתקציב.

–וגם למדתי שקיימים 5 שלבים של חיים בתוך הפרויקט:
-1 שלב הייזום – קרי מה המטרה לי בעניין;
-2 שלב התכנון;
-3 שלב הביצוע;
-4 שלב הבקרה;
-5 שלב הסגירה.

משאר זמן של השיעור ציפיתי בדוגמאות של הפרויקטים ענקיים קיימים במדינת ישראל.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X