ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 1

David hanuna

David hanuna

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום ניהול פרויקטים:

מגיש: דוד חנונה 203736210

 

הגדרה:

ניהול פרויקטים הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של מיזמים לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי וודאות או סיכון כלכלי.

מטרה:

המטרות לניהול הפרויקט הוא סיומו של פרויקט בלוח זמנים נדרש עמידה ביעדים עמידה באיכות אי חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח.

קימיים 4 מאפייני פרויקט:

1)         מטרה מוגדרת

2)         ייחודיות

3)         תחום בזמן בעל נקודת התחלה ונקודת סיום

4)         תחום בכסף מוגבל בתקציב

 

קיימים 5 שלבים של חיים בתוך הפרויקט:

1)         שלב הייזום – קרי מה המטרה לי בעניין.

2)         שלב התכנון –

3)         שלב הביצוע

4)         שלב הבקרה

5)         שלב הסגירה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X