ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 1

hany

hany

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

ניהול פרויקטים:

הגדרה: ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של מיזמים, לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי וודאות או סיכון כלכלי. מטרות ניהול הפרויקט הוא סיומו של פרויקט בלו”ז נדרש, עמידה ובאיכות, אי חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח. קיימים 4 מאפייני פרויקט:

  1. מטרה מוגדרת
  2. ייחודיות
  3. תחום בזמן – בעל נקודת התחלה וסיום
  4. תחום בכסף – מוגבל בתקציב

קיימים 5 שלבי חיים בפרויקט:

  1. שלב הייזום – מה המטרה שלי באידיאל?
  2. שלב התכנון
  3. שלב הביצוע
  4. שלב הבקרה
  5. שלב הסגירה/המסירה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X