ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 25

Channy

Channy

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 25

סיכום השיעור

הכנת תקציב לפרויקט

התקציב מתרגם את התוכנית למונחים כספיים ועל ידי כך מתקבלת תמונה מלאה על המשאבים שיידרשו לביצוע הפרויקט.

כאשר התקציב מתייחס לפרויקט עסקי, הוא כולל בנוסף לתקציב ההשקעות גם תקציב מקורות מימון להשקעה.

התקציב מתאר בצורה שיטתית את המשאבים ה שיוקצו לכל פעילות בפרויקט במהלך השנה ואת מקורות ההכנסה השונים.

תקציב מסודר ובנוי היטב הוא הבסיס לתכנית העבודה השנתית שלפיה יתנהל הפרויקט במהלך השנה כולה

הקצאה לפי החזון – מטרת התקציב לאפשר את מימוש יעדי הארגון לפי סדר העדיפויות של השירותים והפרויקטים שהוגדר על ידי הוועד המנהל לאור חזון הארגון והאידיאולוגיה שלו, ולנוכח המשאבים המוגבלים.

כלי עבודה מובנה – התקציב צריך להיות מובנה וברור כדי לשמש ככלי עבודה. עבודה נכונה של כל מחלקות הארגון עם כלי התקציב מייעלת את ביצועי הארגון, מביאה לחיסכון בהוצאות ומאפשרת מעקב ובקרה אפקטיביים.

הוא אורך כמה חודשים ושותפים לו גורמים מרכזיים בארגון – הוועד המנהל, המנכ”ל, מנהל הכספים, מנהלי מחלקות ואנשי צוות בארגון, ולעתים גם יועצים חיצוניים.

בניית התקציב מתבססת על קביעת יעדים ברורים לפעילות וידיעת המחיר המלא של כל פעילות.

התקציב, הבנוי בדרך כלל לפי הפעילויות בפרויקט (מרכזי הרווח), מפרט רק את ההוצאות הישירות של כל פעילות – לא ניתן להבחין אם ייווצר רווח או גירעון בפעילות מסוימת כיוון שההוצאות העקיפות והוצאות ההנהלה והכלליות אינן משויכות לכל פעילות.

גורמי הצלחה וכישלון בפרויקטים מתייחסים ל-4 ממדים: אנשים, תהליך, מוצר וטכנולוגיה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X