ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 1

Barak david

Barak david

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

ברק דוד 205630882 סיכום שיעור ניהול פרויקטים שיעור 1 :

ניהול פרויקטים הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של מיזמים לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי וודאות או סיכון כלכלי.

מטרות ניהול הפרויקט הוא סיומה של פרויקט בלוח זמנים נדרש עמידה ביעדים עמידה באיכות אי חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח.

קימיים 4 מאפייני פרויקט:

1)        מטרה מוגדרת

2)        ייחודיות

3)        תחום בזמן בעל נקודת התחלה ונקודת סיום

4)        תחום בכסף מוגבל בתקציב

 

קיימים 5 שלבים של חיים בתוך הפרויקט:

1)        שלב הייזום – קרי מה המטרה לי בעניין.

2)        שלב התכנון –

3)        שלב הביצוע

4)        שלב הבקרה

5)        שלב הסגירה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X