ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 3

gam1973

gam1973

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום 4/5/2021

דיברנו על אשמה (זה בלשון עבר – דינה ענישה) ואחריות (היא בלשון העתיד – מה הולך לקראות מעתה והלא).

חקירה – מחפשת אשמים; תחקיר בוחן את הסיבות.

השווה בין פשרה  (לוקחים עמדות של צד א וצד ב, לוקחים חלק מזה וחלק מזה ומגיעים לפשרה) לסינרגיה (1+1=3).

איך אני משתמש בסינרגיה בעבודתי כמנהל פרויקט מול הגורמים השונים הקשורים לפרויקט, כגון עובדים, לקוחות, ספקים.

מנהל הוא איש מקצוע שעובד עם אנשים או באמצעותם על מנת להסיג את מטרות הפרויקט.

מנהל טוב – אינו מנהל את העובדים, אלא עובד איתם.

דיאלוג הוא תהליך, אשר אמור לגרום לדו-שיח בצוות הפרויקט וזאת על מנת להגביר את הסנרגיה בין הגורמים המרכיבים אותו.

ניהול פרויקט מובדל מניהול כללי בכך שיש בה התחלה אמצע וסוף.

בכניסה לפרויקט יש להגדיר מהו הצלחתו.

בהגדרת ההצלחה אנו מדברים על לקוח ומנהל הפרויקט. הלקוח צריך להיות מרוצה מהתוצרים…

במילים אחרות סינרגיה בין תועלת ללקוח ורווח לספק (מבצע הפרויקט).

ד”ר זמינג המציא את שיטת ה”שיפור המתמיד” TQM.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X