ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 3

HadarMoalem

HadarMoalem

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

התחלנו להגיד מושגי יסוד. המושג הראשון הוא מנהל. המנהל הוא איש מקצוע שעובד עם אנשים ובאמצעותם מנסה להשיג את מטרות הארגון. הוא אחד מאנשי המקצוע, עובד איתם במערכת סינרגית להשגת אותה מטרה.

בתוך ניהול אנחנו לוקחים בחשבון שחשוב גם שיהיה מיומניות של גישור. עוד מושג יסוד הוא ההבדל בין פשרה לסינרגיה (גישור). פשרה הכוונה להתפשר על איכות העבודה לוקחים קצת משני הצדדים ולכן שני הצדדים מפסידים לעומת סינרגיה (גישור) אחד פלוס אחד שווה שלוש כלומר שני הצדדים יוצאים מורווחים.

עוד מושג יסוד הוא ההבדל בין אשמה ואחריות. אשמה זה בלשון של עבר על מה שנעשה ודינה של אשמה הוא ענישה, כל מי שלא אשם הוא בסדר. אחריות לעומת זאת זה בלשון עתיד כלומר מה הולך להיות מפה והלאה התנהלות חדשה.

עוד מושג יסוד הוא ההבדל בין חקירה לתחקיר. חקירה זה בעצם לחפש אשמים לעומת תחקיר שזה העלאת הסוגייה עליה אנחנו רוצים לדבר כלומר האם היו כשלים או לא היו כשלים בתהליך.

בנוסף דנו בנושא של מהוא ההבדל בין ניהול כללי לניהול פרוייקטים. ניהול פרוייקטים הוא ניהול של משהו שיש לו התחלה אמצע וסוף לא כמו ניהול כללי (כמו מנהל רגיל) שיש לו עוד אחריות וזה לא תהליך שמתחיל ונגמר אלה זה משהו מתמשך שלא נגמר ניהול יום יומי.

בנוסף דנו גם בין ההבדל בין מהפכה להפיכה. הפיכה הוא בעצם אירוע חד פעמי בו קורה איזה שהוא שינוי לעומת הפיכה שהוא תהליך איטי של שינוי שלוקח זמן וזמן זה השינוי מתרחש.

הצלחה נמדדת בשני הבטים: הלוקח והפרוייקט. היבט הצלחה מבחינת לקוח הוא שימוש של הלקוח במוצר, שביעות רצון הלקוח ואפקטיביות. היבט הצלחה מבחינת הפרוייקט הוא עמידה בלוח הזמנים, עלות ויעילות (הדרך הנכונה). כשנכנסים לפרוייקט אנו בונים הגדרת הצלחה של לקוח ושל מנהל הפרוייקט(ספק). הלקוח צריך להיות שבע רצון (ערך ללקוח) ומבחינת הספק צריך להיות רווח לספק והכל בסינרגיה.

מהפכת TQM – Total quality management בעברית נכ”ל נוהל כללי לאיכות. מייצרים דת ניהולית חדשה.

הכפר הגלובלי – כפר מראה סוג של אחדות מצד אחד זה כפר מצד שני זה העולם כולו כלומר הסביבה התעשייתית ועסקית שבה אנו חיים היא אחידה.

ד”ר דמינג מפתח השיטה השיפור המתמיד הוא ד”ר לסטטיסטיקה בארה”ב מצא את עצמו במשלחת ליפן. בסיס התורה שלו היא:

  1. הבטחת איכות (דבר אמת)
  2. אבטחת איכות
  3. בקרת איכות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X