סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 1

Bella

Bella

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

למה צריך חוקים ? תחשבו אך המדינה תראה בלי חוקים שכל אחד יעשה מה שחפץ ליבו או מצפונו .

מהו החוק ? הוראה רשמית מחייבת מנוסח בכתב מחייב את כלל התושביםוניתן לאכיפה . חוקים ניקבעים על מנת :1.לשמור ולהגן על שלוםמהציבור ורווחתו . 2.שיהיה סדר בחיין בחברה ואת יחסי היברה שלטון כדי שמוסדות השלטון יוכלו לנהל את המדינה בצורה מיטבית.3.בחוק מפורטים איסורים והיתרים בנוגע להיתנהגות הפרט וכן חובות וזכויות האזרח .

כל אדם חייב לציית לחוק.

כל חוק תקף מרגע שקבעת אי אפשר לקחת חוק ולהפעיל אותו על משהו שקרה לפני שניקבע החוק .

חוק הוא נורמה משפטית מחייבת לדפוסי התנהגות כללים חברתיים ויחסים בין אישיים . כולל מוסדות השלטון

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X