סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 1

Raisa

Raisa

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מהו חוק? 

 

החוק הוא הוראה רשמית וכתובה אשר מחייב את כלל התושבים במקום בו נחקק החוק. בשביל לא לפגוע בחירותו, בריאותו וגופו של אף אדם. כמו כן, לשמור על הסדר בחיי החברה, לשמור כל כלל הציבור, לשמור על פרטיותו של אדם ואסור לאדם לנהוג באלימות או לפגוע בכבודו של אדם אחר. 

החוק הוא נורמה משפטית אשר מחייבת לדפוסי התנהגות וכללים בחברה. כל אדם חייב לציית לחוקים שנחקקו ואושרו בקריאה שלישית בכנסת ע”י המוסדות שלטוניים 

בשביל להשליט סדר בחברה, ברוב המדינות, פועלים גופי אכיפה שונים. אדם אשר מפר חוק, ענישתו מוטלת על הרשות השופטת, שימוש בענישה זו נקרא אכיפת החוק. בלי מערכת החוקים, החברה הייתה חייה באי סדר. 

כל הרשויות במדינה שוות בפני החוק, על כולם לציית לחוק באופן שווה ואי ציות נחשב להפרת החוק 

הכנסת היא המחוקקת הראשית, לאחר מכן הרשות המבצעת, אשר מוסמכת להוציא תקנות אופרטיביות שממש מפרטות כל סעיף בחוק, לדוגמא איך להתנהג ומה לעשות. יש לציין, אסור שהחקיקה המשנית תהייה מנוגדת או סותרת לחקיקה הראשית. 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X