סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 1

liels

liels

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 1- סוגיות משפטיות

בישראל קיימות שלוש רשויות על מנת למנוע כאוס ושליטה בידי אדם או ארגון אחדהרשות השופטת, הרשות המבצעתוהרשות המחוקקת. מאחר ואין חוקה בישראל, נקבעו מספר חוקי יסוד המהווים את הבסיס לחוקים והתקנות. מטרת חוקיהיסוד הם להגן על זכויות האדם באשר הוא אדם. בתוך מערך חוקים אלו קיימים גם חוק יסוד הכנסת המגדיר את סמעויותוחוקי בית המחוקקים ומבטא באופן ברור את עיקרון הדמוקרטיה ושלטון העם בידי נציגיו. אמנם שלוש הרשויות שוות בפניהחוק אך לרשות המחוקקת יש מעמד של ראשון בין שווים. בסמכותם להצביע אי אמון בממשלה ואז הממשלה מתפזרת. אתהחוקים קובעים חברי הכנסת בהצבעות העוברות בכנסת וזאת ע״י הגשת הצעות חוק בידי שרים או חברי כנסת. הרגעשההצעה עוברת קרירה ראשונה שניה ושלישית היא נכנסת באופן רשמי כחוק ועל כולם לפעול על פיה. בישראל מוגשות מדישנה אלפי הצעות לוק, יותר מאשר בכל פרלמנט אחר בעולם, גבר המכביד על הכנסת וועדות הממשלה ועל כן מאות מביןהצעות אלו לא עוברות כלל כחוקים. שלוש הרשויות עובדות אחת אל מול השניה במערכת של איזונים ובלמים, אחת מבקרתאת השניה ודואגת שכל רשות תבצע את עבודתה נאמנה וזאת תוך כך שהן אמונות לשמור על החוק וזכויות האדם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X