סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 2

zevih1

zevih1

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

שיעור שני

 

חוק יסוד הכניסת חוקק ב1958, בכנסת השלישית והוא מגדיר ומכניס תוכן לחוק.

מתוך החוק מוגדרים סעיפים כמו אורך כהונת הכנסת חברי הכנסת, עבודת הכנסת, הועדות השונות שיטת הבחירות, מי זכאי לבחור ולהיבחר וכו’.

החוק מגדיר את כהונת הכנסת לארבע שנים.

החוק מגדיר מי יכול להיבחר. איפה תהיה הכנסת (בעיר הבירה), כמה חברים יהיו בה וכו.

החוק מגדיר מי יכול לבחור אבל גם מי לא יכול להיבחר!

החוק מאפשר לחברי הכנסת להדיח חבר כנסת או לפסול ח”כ מכהן ברוב מיוחד

החוק קובע את מעמד חבר הכנסת במידה ומורשע בפלילים.

חברי הכנסת מייצגים את רצון העם שבחר אותו ומייצגים את הפלורליזם הקיים במדינה על דעותיו השונות

מגדיר את יכולתם של חברי הכנסת לעבור מסיעה לסיעה בזמן קצוב.

תפקידם של חברי הכנסת לדאוג ששאר הרשויות לא יפגעו בזכויות האזרח ע”י פיקוח על רשויות אלה ועל הממשלה.

כשחברי הכנסת מצביעים אי אמון ויש רוב, הרשות המבצע, הממשלה, מתפזרת גם כן.

חוקי היסוד מהווים מעין תחליף בחוקה הנהוגה במדינות רבות.

עסקנו גם בחוק יסוד הממשלה המגדיר את סמכויות ראש הממשלה והשרים.

 

למדנו על חוק יסוד הרשות המבצעת המתארת את הרכבת הממשלה וקבלת האמון מהכנסת ע”י הנשיא.

מילוי מקום ראש הממשלה, נבצרות ראש הממשלה, פטירת ראש ממשלה ומינוי מחליפו ופיזור הממשלה כולה כשראש הממשלה מפסיק תפקידו.

כמו כן סיום תפקיד שר במידה ומורשע בפלילים.

חוק יסוד הממשלה או הרשות המבצעת מגיע עד לתפקידי סגני השרים.

הכנסת יכולה להצביע ע”פ הצעת הממשלה על הכרזת מצב חירום במדינה עפ”י תוקף שתחליט אבל לא יותר משנה כדי לא לנצל את המצב לעקיפה על חוקים אחרים שבמצב חירום ניתן לעקוף אותם.

חוק יסוד הרשות המבצעת קובעת את החוקים בשעת חירות ואת התקנות שמשרד הביטחון תיקן בזמן זה.

למדנו על סמכויות ראש הממשלה  – ממנה שרים, ממלא מקום שר, קובע סדר יום, נושא באחריות ראשית בתוצאות מדיניות הממשלה, מנהל ישיבות ממשלה ומנהל את עבודת הממשלה.

קולו של ראש הממשלה שווה לקולם של כל שר אחר.

החלטות הממשלה מתקבלות עפ”י הצבעה של רוב חברי הממשלה.

ראש ממשלה יכול לפטר שרים ממניעים פוליטים אם הוא חושב שפעולות הממשלה יתקיימו בצורה טובה וחלקה יותר ע”י כך.

בסמכות ראש הממשלה להתקין תקנות חירום בעצמו.

ראש הממשלה הקובע הבלעדי את סדר היוםן.

ראש הממשלה מופקד על הועדה לאנרגיה אטומית ,למ”ס ,הדוברות, והמוסד. מינויים של ראש השב”כ והמוסד ועוד וזה מכח חוק יסוד הממשלה.

סמכויות השר – החלטות הממשלה מחייבות את השר הממונה לבצע אותם.

באישור הכנסת ניתן להעביר סמכויות ממשרד אחד לאחר, לאחד משרדים, לחלק, לבטל או לשנות משרדים.

יש שני סוגי אחריות –  של הממשלה כגוף כמו לאחר מלחמות או במצבי חירום אחרים. ואחריות מניסטרילית לא כממשלה אלא כשר יחידי  כי נושא מסוים נכשל במסגרת אותו שר ואז ראש הממשלה יכול לפטר את אותו שר. אם גוף בתוך משרד כשל, האחריות היא של השר הממונה בתוך הממשלה.

שר יכול התפטר מהממשלה ע”י הגשת מכתב התפטרות וראש ממשלה יכול לפטר שר.

שר יכול למנות סגן שר מבין חברי הכנסת בהסכמת ראש הממשלה ואישור הממשלה.

 

חוק יסוד חוק האדם וחירותו – נועד להגן על זכויות האדם העיקריות.

ניתן לשנותו ברוב רגיל.

החוק מגן על האדם באשר הוא אדם, על קניינו, על חייו, גופו וכבודו והחופש של האדם.

כל אדם זכאי להכנס ולצאת מהארץ.

כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. אי עריכת חיפוש על אדם ולא נכנסים לרשות היחיד ללא רשותו.

כל הכללים חלים אלא אם אדם עבר על החוק ויש צו המתיר זאת.

 

מה לא מופיע בחוק זה במפורש – זכות לשיוויון, חופש הביטוי והדת וחופש ההתארגנות. אבל הם מוגנים בכללים מחוץ לחוק זה.

חוק 8 – ניתן לפגוע בכל הזכיות שנאמרו רק אם יש חוק שפוגע. שהחוק יהלום את ערכיה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. צריך סיבה מספיק טובה. אם אין דרך שפחות פוגענית מהחוק.

חוק כבוד האדם וחירותו מוגן מפני תקנות לשעת חירום באופן זמני או קבוע

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X