סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 2

Hadar tzur

Hadar tzur

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

ישנם שלושה חוקי יסוד בולטים:

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

חוק יסוד הכנסת

חוק יסוד הממשלה

בניגוד לחוק רגיל את רוב חוקי היסוד לא ניתן לשנות ברוב רגיל אלא נדרש רוב של 61 חברי כנסת, וישנם סעיפים שאף דורשים רוב מיוחס. יוצא הדופן הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שאותו ניתן לשנות ברוב רגיל.

לא יהיה בכוחן של תקנות לשעת חירום לעשות שינוי בחוק יסוד אלא ברוב של 80 חברי כנסת. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו נועד להגן על זכויות האדם העיקריות במדינה, לא ניתן לשנות אותו מתוקפן של תקנות לשעת חירום. תוקפה של הכרזת מצב חירום הוא עד שנה, תקנות לשעת חירום תקפות לשלושה חודשים וצריך לשנותן ו/או לחדשן.

הכנסת היא הגוף הכי חלש כרגע במדינה, אנחנו שומעים הרבה על הרשות השופטת ועל הרשות המבצעת ובקושי שומעים על הרשות המחוקקת.

חוק יסוד הכנסת לא מגדיר את סמכויותיה, הכנסת היא ראשונה בין שוות כיוון שהיא הביטוי הכי ישיר של רצון העם.

תפקיד הכנסת (הרשות המחוקקת) הוא בין היתר לפקח על הרשות המבצעת (הממשלה) שלא תפגע בציבור.

דמוקרטיה ליברלית- מעל הפונקציונליות מעל רצון הרוב יש את זכויות האדם, יש הטוענים שהחקיקה השיפוטית הלכה כמה צעדים מהר מידי ורחוק מידי.

ההבדל בין דמוקרטיה רגילה לדמוקרטיה ליברלית זה ההתגברות של זכויות האדם על זכויות ורצון הרוב. היום בכל העולם יש משבר של התפיסה הליברלית, אנשים הפכו ליותר פרקטיים.

יש תלות בין הרשויות השונות, לאחר שהורכבה ממשלה היא תבקש מהכנסת הבעת אמון, והיא תמשיך לכהן כל עוד יש אמון בפני הכנסת.

סמכות ניתן להאציל אחריות נשארת אצל העומד בראש, ראש הממשלה נושא באחריות לתוצאות מדיניות הממשלה.

ישנם שני סוגים של אחריות: כל ממשלה כגוף אחראית בפני הכנסת על כל ההחלטות שהיא מקבלת וכל שר כממונה על תחום מסוים אחראי בפני ראש הממשלה (אחריות מיניסטריאלית) והממשלה.

בכל רצון לבצע פעולות ולהפעיל סמכויות חייבים להראות את הסעיף בחוק שמתיר זאת.

תפקידו של שופט- לקדם ערכים דמוקרטיים וערכים שיושבים על מסורת ישראלית. במקרה של התנגשות, הרשות השופטת תעדיף ערכים דמוקרטיים על פני ערכים יהודיים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X