סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 3

zevih1

zevih1

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שיעור שלישי – סוגיות משפטיות

 

עקרון הפרדת הרשויות בדמוקרטיה

כדי להשיג זאת חילקו את הסמכויות לשלוש רשויות – מחוקקת, מבצעת ושופטת.

כל רשות קיימת ע”מ לבקר רשות אחרת ומצב שבו כל רשות מכבדת את הסמכות של השניה בצורה מוחלטת, הוא מצב לא בריא כי אחרת אין פיקוח אחת על השניה.

 

הרשות המחוקקת – תפקיד חברי הכנסת לחוקק אבל גם לפקח שהמדינה לא פוגעת בציבור על ע”י חוקים אלו.

כל הרושיות שוות בפני החוק אבל הרשות המחוקקת יוצרת אותם עפ”י רצון העם שבחר בהם ויש להם מעמד של ראשון מבין שווים.

לאחר שהכנסת מציעה הצעת חוק, היא מצביעה בקריאה ראשונה על החוק ואז החוק עובר לועדה המופקדת בנושא החוק החדש. לאחר מכן החוק עובר לקריאה שניה ושלישית ואם עובר יש צורך לכתוב אותו בספר החוקים אחרת לא יהיה תקף.

לאחר חקיקת החוק ישנה חקיקת משנה שאלה התקנות מהחוק שנקבעים ע”י אנשי המקצוע ובלבד שלא סותרים את החוק הראשי..

הצעת חוק פרטית – חבר כנסת שמגיש הצעת חוק בעצמו לא כחלק מהממשלה. עובר דרך יושב ראש הכנסת שצריך לאשר אותה לסדר היום. אם הצעת החוק מגיע מהממשלה זה לא עובר דרך יושב ראש הכנסת אלא מגיע להצבעה ראשונה אחרי דיון בממשלה.

הרשות המבצעת – קובעת מדיניות עפ”י החוקים של הרשות המחוקקת. הממשלה חייבת לפעול עפ”י לפי רוח החוק והכוונה של החוק.

הרשות השופטת – פועלת רק כשפונים אליה. עיקר הפעילות היא לאזרחים בינם לבין עצמם או בין הרשויות השונות בממשלה. מתפקדת כשומרת סף בהגנה על זכויות הפרט כאדם וכאזרח ושומרת על השלטון הדמוקרטי.

לא בכל נושא יש חוק ולרשות השופטת יש יכולת לפעול עפ”י פרשנות שלו על פי התקנו ת והחוקים הקיימים אילו היה חוק כזה. לאחר מכן בית המשפט עושה פסיקה ועל פי זה יקבע בעתיד הנושא עד שיחוקק חוק מתאים.

 

בועדה לבחירת שופטים נמצאים ארבעה שופטים (נשיא העליון ועוד )3, שני שרים (שר המשפטים), שני ח”כים ושלוש נציגים של לשכת עורי הדין. – סה”כ 11

תקשי”ר – רובץ תקנות וחוקים שחלים על עובדי המדינה כמו שעות עבודה ומנוחה, מכרזים וכדומה.

כמו כן, מפורטים התקנים לכל משרה ודרגות. מספר משרה לתקן ולכמה זמן המינוי – קבוע או ארעי.

התקשיר מורכב מחוקים הקשורים לשירות המדינה. חוק שירות המדינה לגמלאים. חוק שירות במדינה בכל הקשור למשמעת . כולל הוראות שנקבעו בהסכמי עבודה עם הארגונים היציגים (הסתדרות).

הוראות שעות עבודה

שבוע בן חמישה ימים. פיצויים , ימי מחלה לא מנוצלים.

הוראות מנהליות שונות כמו איכות שהשירות, איכות ומצויינות, הנעת עובדים וכולי.

מעמד המשפטי של התקשיר – מעמדו כמו כל חוקי עבודה. ההוראות מחייבות את העובד והוא אינו יכול לערער עליו.

לפי התקשיר לפני פיטורין על המשרד לעשות הערכת ביצועים לעובד ושימוע.

תקנה בתקשיר – מתנות – תנאי לקבלת מתנה – אסור לקבל אלא אם ניתן לו היתר כמו לסוגים שונים למתנות או מתנה מסויימת לאחר קבלת אישור.

לכל משרד יש ועדה שנקבעה ע”מ שתאשר קבלת המתנה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X