סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 3

jessy dafni

jessy dafni

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

הרשות המבצעת , הינה שלוחה של הממשל ,אשר לה על פי עיקרון הפרדת הרשויות ,יש תפקיד ליישם חוקים לתמוך ולאכוף אותם. בנוסף היא קובעת את המדיניות בתחומים שונים ומבצעת רגולציות בתחומים שונים. בחוק יסוד הממשלה מוגדרים גם סמכויותיה של הממשלה ואת מקומה במבנה המשטר בישראל. ביחסים בין הממשל לכנסת ניתן לראות כי בחוק יסוד הממשלה יש עדיפות של הכנסת על הממשלה מאחר והממשלה מכהנת מכוח האמון של הכנסת והכנסת יכולה גם להצביע אי אמון בממשלה ולהפילה. הממשלה היא גוף שמורכב משרים ומראש ממשלה. שר לא חייב להיות חבר כנסת אבל ראש ממשלה חייב להיות חבר כנסת. שר שהוא גם חבר כנסת יכול לכהן כמ״מ ראש הממשלה. שר יכול להתמנות לסגן ראש הממשלה. רק אדם שהוא אזרח ותושב בישראל יכול להתמנות לשר. ניתן להאציל או לקחת סמכויות משר על פי חוק יסוד וכל זאת ללא הסכמתה או ידיעתה של הכנסת. לממשלה יש את הסמכות לנהל את המדינה בנושאים חברתיים ,כלכליים ומניעת פערים חברתיים וטיפולם בם, לדוג הממשלה מוסמכת להכריז על מלחמה ולחתום על הסכמי שלום . זה אומר שהממשלה לפי חוק יסוד מוסמכת בשם המדינה לעשות כל פעולה שעשיתה אינה מוטלת על רשות אחרת ע״י משרדים ממשלתיים וחברות ממשלתיות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X