סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 3

Batel Ben Zikri

Batel Ben Zikri

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

אחריות ממשלתית הינה האחריות המשותפת בה נושאת הממשלה כולה להחלטות ופעולות שקיבלה וביצעה כגוף אחד. כלומר, הממשלה מדברת כגוף אחד. כאשר מתקבלת החלטה מסוימת וישנו שר המתנגד להחלטה זו, הוא יכול להילחם כנגדה בתוך הממשלה, אך מרגע שהתקבלה הוא חייב לקבל אותה ולנהוג על-פיה או להתפטר. זאת על מנת שהממשלה תוצג ותתנהל כגוף אחד וזוהי בעצם האחריות הממשלתית. על כל שר בממשלה מוטלת אחריות מיניסטריאלית מתוקף היותו ממונה על משרד ממשלתי. אחריות זו כוללת גם אחריות למחדל הנגרם כתוצאה ישירה של הוראותיו והן על דברים שנעשו בניגוד להוראותיו ואף ללא ידיעתו. בסופו של דבר הוא זה הנושא באחריות כולה על כל טעות של העובד הכי זוטר שיהיה. שר שבמשרדו בוצע מחדל עליו לשאת באחריות ולהתפטר. על-פי חוק יסוד הממשלה רשאי ראש הממשלה לפטר שר מתפקידו אם מצא כי הוא איננו מתאים לתפקיד או כי הוא נושא אחריות מיניסטריאלית למחדל.

הרשות המבצעת מורכבת מראש הממשלה והשרים, כאשר לכל אחד מהם ניהול משרד ואחריות בתחום עליו הוא מונה והדרג המנהלי הם עובדי הציבור. עובדי הציבור פועלים במשרדי הממשלה השונים ובכל הגופים הביצועיים השייכים לממשלה ולרשויות המקומיות, והם אלו המיישמים בפועל את מדיניות הממשלה, החלטותיה ואת חוקי הכנסת. בדרג המנהלי ישנם פקידים בכירים המספקים לשרים נתונים והמלצות שמהם נגזרות החלטות השר ויש להם השפעה על קביעת מדיניות המשרד.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X