סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 4

Bella

Bella

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

דין -טכנית החוק הוא חלק מן הדין .

דין כולל את כל הנורמות המשפטיות החלות במדינה . כולל את התקנות התקדימים שנקבע על ידי בית המשפטההרלוונטי או מנהג המחייב או הסכמים החלים על מקום העבודה או הצדדים .

הפרדת הרשיות בדמוקרטיה -המטרה למנוע אפשרות שהשילטון יהיה בידי אדם אחד או רשות אחת כדי להגביל את כוחו וכדישלא יפגע בזכויות דל הפרט בחברה או בזכויות של המיעוט .

בעזרת כוחו של הרוב ניתן לעשות דברים נוראים למיעוטים לכן המטרה למנוע זאת .

כדי למנוע פגיעה באזרח ובמיעוטים חילקו את הסמכויות ל 3 חלקים :1.הרשות המחוקקת

2. הרשות המבצעת .

3.הרשות השופטת .

אין הפרדה מוחלטת בין הרשויות יש בקרה ריסון ופיקוח של אחת מול השניה .

הרשות המחוקקת -חברי הכנסת הנבחריםמייצגיםלמעשה  את רצון הציבור שבחר אותם.

חברי הכנסת צריכים לדאוג ששאר הרשויות לא יפגעובציבור. תפקידם לעסוק בחקיקה אבל גם לפקח .על פעולות הממשלה המבצעת אבל גם השופטת לרשות המחוקקת יש מעמד של ראשון בין שווים.היא מציגה את רצון העם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X