סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 3

Raisa

Raisa

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

 

 

 

 

 

 

 

הפרדת הרשויות:

המטרה בהפרדת הרשויות הינה למנוע מצב שבו השלטון יהיה נתון בידי אדם אחד או רשות אחת, בכדי להגביל את כוחו וכדי שלא יפגע בעזרת כוחו בזכויות של הפרט או בזכויות של המיעוט.

בעל השלטון אינו רוצה להיות מבוקר ולתת דין וחשבון על פעולותיו לציבור, מה שמעכב אותו בביצוע פעולותיו השונות. כדי להשיג מטרה זו חולקו סמכויות השלטון לשלושה חלקים עיקריים:

1. הרשות המחוקקת.

2. הרשות המבצעת.

3. הרשות השופטת.

אין הפרדה מוחלטת בין רשויות אלה, אך היחסים ביניהן נמצאות תחת פיקוח, בקרה וריסון.

הרשות המחוקקת: הינה מוסד שבנוי יותר מכל על עקרון הדמוקרטיה כשלטון העם בידי נציגיו. הינם מוודאים את הפלורליזם הדיאלוגים המתבטא לאחר כל מערכת בחירות. חברי הכנסת דואגים ששאר הרשויות לא יפגעו בציבור.  תפקידם לחוקק חוקים אך גם לפקח על פעולות הממשלה המבצעת וגם השופטת.

הרשות המחוקקת עליונה משאר הרשויות:

– אם רב חברי הכנסת מצביעים אי אמון בממשלה אז הרשות המבצעת מתפזרת.

– בתי משפט קובעים פסיקות על סמך החוקים שהכנסת קובעת.

– הרשות המבצעת דנה בנושאים שונים ולאחר תהליך ארוך נחקק חוק.

– הכנסת אחראית  על החוקים שהם למעשה דרכי ההתנהגות וסדרי השלטון במדינה. החוקים מחייבים את כולם כולל הרשויות.

– הכנסת הינה המחוקקת הראשית ואחר כך הרשות המבצעת שמוסמכת להוציא תקנות אופרטיביות שמפרטות איך להתנהג ומה לעשות בכל סעיף הקשור לחוק הראשי- זוהי חקיקת משנה. חקיקת המשנה אינה תהא מנוגדת או סותרת לחקיקה הראשית

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X