סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 4

Hadar tzur

Hadar tzur

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

השוויון הוגדר כערך חוקתי למרות שלא מופיע כערך מפורש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אך מבחינת הפסיקה היא מנשמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית.

המחוקק הישראלי לא ויתר מכיוון שראה אף הוא את השוויון כערך עליון, הכנסת חוקקה חוק שלם שמדבר על שוויון- חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בית המשפט דואג לאיזונים בין קבוצות כדי שאף קבוצה לא תמשוך יותר מידי לכיוון שלה.

לחברה הישראלית קשה לקלוט עובדים מאוכלוסיות שונות וחלשות. לא הכל מותר בשם טובת העבודה, עדיין יש נורמות וערכים.

חוק למניעת הטרדה מינית

החוק במהותו מדבר על הטרדה מינית בעבודה,  מה נדרש ממעסיק, מה נדרש מעובדים.

זה אינו חוק סקסיסטי אלא חוק של מניעת ניצול כוחות, אין פרשנות ל”לא”.

ערך עליון בחוק כבוד האדם וחרותו זה הכבוד, הטרדה מינית שוללת את שליטתו בגופו ובכבודו של המוטרד. כשפולשים למרחב האינטימי אדם מרגיש נורא, האם מסתכלים עלי כאדם או כאובייקט?

החוק בא למנוע מאדם לכפות עצמו על מי שלא מעוניין בכך בעיקר תוך שימוש לרעה בעמדת כוח.

הטרדה מינית בדר”כ באה יחד עם מעשים נוספים, אווירה עוינת מינוח של בית המשפט העליון לדברים שאין בהם נגיעות אבל זו פעילות שמרמזת על אופי מיני.

רכיב המרות כולל גם השפעה על ידי בעל סמכות עקיפה, ובעל השפעה על מעמד העובד.

החוק מפרט 8 מקרים שבהם גם אם “ניתנה הסכמה” היא לא תופסת: הכלל בין כל הסעיפים שיש פערי כוח וסמכות בין המטריד למוטרד, בכל הסעיפים יש ניצול.

הטרדה מינית והתנכלות נחשבות עברות פליליות וגם אזרחיות.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X