סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 4

zevih1

zevih1

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

סיכום שיעור רביעי – סוגיות משפטיות

 

חוק שיוויון זכויות בעבודה – ערך חוקתי. השיוויון לא מופיע באופן בפורש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו (שלא כמו החרות, הכבוד ודומיהם) אבל היא נגזרת של התפיסה של היסודות הדמוקרטיה החוקתי. עם זאת הפסיקה של בית המשפט העליון נתנה לו ערך וחשיבות והם מופיעים בצורה מפורשת בחוק כבוד האדם וחירותו. המחוקק לא ויתר על חשיבות השיויון והוא הקדיש חוק שלם לשוויון ההזדמנויות בעבודה – המותר והאסור.

אין  מפלים מאדם לאדם מטעמי גזע, לאום, עדה, ארץ מוצא, דת, השקפה או מעמד חברתי – זהו עיקרון יסוד חוקתי.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו עיגן את השיויון כזכות חוקתית על חוקית והוא עלה לשיוויון למדרגה נורמטיבית חוקתית. השיויון אינו מעניק זכות מוחלטת והוא לא יכול להיות מוחלט אלא יחסית.

העיקרון בשיויון הוא שיוויון בפני החוק.

השיויון מופיע כבר במגילת העצמאות – אינו משפטי אבל נשענים על ההכרזה כבסיס חוקתי.

אפליה בעבודה – כשקיימת התייחסות שונה ב גזע, לאום, עדה, ארץ מוצא, דת, השקפה או מעמד חברתי. קורה בשל דעות קדומות או אינטרסים כלכליים או אחרים בקשר לאפיונים הקודמים.

המעסיקים מניחים שהמופלה אינו כשיר לעבודה רק בגלל המאפיינים שלו.

תנאי העבודה של כל עובד במקום העבודה שלו צריכות להיקבע עפ”י היכולות המקצועיות שלו ולא עפ”י המקור שלו והמאפיינים שלו.

הסיבות לאפליה – קשה לזר ולשונה להשתלב בעבודה ובחברה – בטח אוכלוסיות שונות וחלשות.

שוק העבודה מקבלים אנשים שמוכרים להם ולא אנשים השונים מהם – אתיופים וחרדים לדוגמה.

במבחן – ששת תהליכי העבודה -החוק – לא יפלה מעסיק בין עובדיו או דורשי העבודה מבחינת כל מה שאמרנו בנושאים של קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום, הכשרה או השתלמות, פיטורים או פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים במקרה פרישה.

שלא יהיה קשר בין נושאים אלו להשתייכותו של האדם ומאיפה הוא בא.

במידה ועובד מתלונן בעבודה או סייע בתלונה על משהו שקשור בחוק זה,  הוא מוגן ואסור לפטר אותו.

נטל ההוכחה -במידה ועובד מתלונן- נטל ההוכחה הוא על המעסיק שלא פעל שלא כחוק, אבל במקרה של פיטורי עובד – על העובד להוכיח שנפגע כי אם טוען שפוטר שלא כחוק עליו להוכיח זאת.

מי יכול לתבוע – העובד , ארגון העובדים וארגון העוסק בנושא זה.

התיישנות – לאחר שלוש שנים לא ניתן לתבוע ובית הדין לעבודה לא יעסוק בזה.

כל עוד התפקיד לא דורש דברים ומאפיינים ספציפים אין לשאול לגביהם בראיון עבודה או שלא מקבלים בגללו.

דגמאות – גיל – מאפיין עבודה – מין – נראות – הריון – אמהות וכו.

יכול להתבטא גם בהפחתת שכר, משמרות, צמצום שעות עבודה, הגבלת קידום וכו.

איסור פיטור עובד במהלך טיפולי פוריות. איסור פיטורים בגלל שפת דיבור בעבודה.

 

חוק למניעת הטרדה מינית

חוק ההטרדה המינית – שוללת שליטה על גופו  של החלש, ופולשת לפרטיותו. גורם להשפלת המוטרד ביחס למיניותן או למינן ומקשה עליהם להשתלב בעבודה ופוגע בשיוויון.

הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם וחירותו ובשיוון. נועד למנוע כפיה של אדם אחד לאחר. בא לשנות דפוסי התנהגות בחברה, בצבא ובעבודה וגורם למקום כלשהו להיות מקום בטוח ששומר על צלם אנוש וכבוד האדם.

החוק בא לחנך את הציבור מכיוון שהתייחסות מינית במקום עבודה פוגעת בביטחון העובדים בכבודם ובפרטיותם. ישנם מקרים בהם גם אם האשה אומרת כן, לגבר אסור כמו בוס ועובדת וההפך או כפופים בצבא וכולי.

דרכי טיפול הניתנים להפעיל כנגד מי שחשוד או הורשע בהטרדה מינית

פלילי – הגשת תלונה במשטרה- חקירות – כתב אישום – השעיית העובד המטריד עד לסיום הליך משפטי – מרשיעים – מחזירים את כל חצאי המשכורות שניתנו מהמעסיק מזמן ההשעיה ומוסיף הפרשים של החצי השני. לאחר מכן הנפגעת יכולה לתבוע תביעה אזרחית לאחר ההרשעה במשפט הפלילי  על כל הנזקים שנגרמו לתובעת על סך עד 120000 שקל.

דבר שלישי ניתן לתבוע גם את המעסיק עד 37000 שקל.

תביעה נגררת – לא צריך להביא ראיות חדשות אלא מספיקות הראיות מהתביעה הפלילית הראשונה.

במידה ונקבע שיש עבירה עם קלון, העובד נשלח הביתה. יתכן שיקבע שלא היתה עבירה פלילית אבל יש עבירה משמעתית.4

החוק מגדיר שש סוגי התנהגות – ועונשה מאסר עד שנתיים מאסר להטרדה מינית

החוק מדבר גם על התנכלות – כמו אל תתלונני כי זה שטויות ע”י מנהל אחר או עובד אחר בעבודה ומבקש לסגור דברים בתוך העבודה בלי תלונה – זוהי התנכלות – עונשה – שלוש שנים.

אם גם יש הטרדה וגם התנכלות ע”י המטריד – ארבע שנים.

עפ”י החוק ההטרדה המינית קוראת:

במקום העבודה

במקום אחר שבו מתקיימת פעילות המעביד. מכון להכשרה, אולם, מסעדה שבה מתקיימת מסיבה מטעם העבודה.

תוך כדי העבודה – נסיעה הנעשית בזמן העבודה לשם ישיבה, נסיעה לעבודה או ממנה.

ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא  – כמו בבית מלון או במקום מגורים.

החוק מוחל גם על משטרה, צבא, בתי חולים, שב”ס וכולי.

 

ההטרדה יכולה להיות מלווה בעבירות נוספות.

 

כשמישהו אומר מילה ואין יחסי כפיפות והאשה אומרת שזה מפריע והמטריד ממשיך בפעם השניה – זוהי הטרדה מינית.

התייחסות מבזה או מטרידה או נטייה מינית – זוהי הטרדה.

פרסום תצלום סרט או הקלטה שמבזה את מיניותו של אדם ופורסם ללא הסכמה – הטרדה.

אינוס ומעשה סדום, בדיחות גסות, שאלות אינטימיות – הטרדה.

כשאין יחסי כפיפות בין עובד ועובדת בית המשפט קבע כי ניתן לקיים יחסים כאלה וזה בסדר מכיוון שמקום העבודה הוא גם מקום חברתי.

רכיב המרות כולל גם השפעה על כפופים ישירים.

על המעביד חייב לנקוט בצעדים למניעת הטרדה מינית – הדרכות – אזהרות ופעולות אקטיביות והסברות כדי למנוע וזה עפ”י חוק.

על המעביד לטפל בהטרדה מינית במקום העבודה ברגע שבו שמע על כך.

אי הסכמה – אדם צריך להראות שהוא אינו מסכים להטרדה חוץ ממקרים אלה:

גם אם המוטרד הסכים להטרדת הבוס – יחסי מרות

קטין  (15) או חסר ישע הוטרד גם אם הסכים.

מטופל במסגרת טיפול נפשי, בריאותי או פרא רפואי תוך ניצול תלות המטופל.

יחסי מרות בצבא.

יחסי מרות בלימודים – תלמיד ומורה.

משתקם למי שמוגדר בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

מי שמכונה כהן דת או רב. נוגע לכתות גם.

שירות ציבורי רע בגלל תלונה קודמת.

כל אלה מתוך הנחה שהמוטרד לא מסוגל להגיד לא בגלל פחד או הערצה של המטריד.

יחסי מרות בעבודה נכללים גם בין עובד לבעל השפעה בחברה ולא רק ממונה ישיר.

 

קשרי הון ושלטון

 

קשרים עסקיים בין אנשי עסקים ובין משרתי הציבור ונבחריו במסגרתם משרתי הציבור עושים בשררת השלטון כדי לעזור לאנשי העסקים כמו קידום חוק. לרוב הקשרים נטווים ע”י לוביסטים.

קשרי הון שלטון הם סוג של שחיתות שלטונית – עבירות צווארון לבן.

מה זה נותן? רגולציה – חוקים, תקנות המקלים על פעילותו העסקית של בעלה ההון.

הסרה של רגולציה מפריעה לבעל ההון.

הפרטה – המאפשרת שבעל ההון לקנות נכסי מדינה.

מה זה נותן למשרת הציבור – קשרים עם אנשי עסקים, תמיכה פיננסית ובעיקר אפשרויות העסקה עתידיות. להגיע לראש הממשלה על ידם, חיזור אחרי תרומות עבור בחירות.

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X