סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 4

YOS1965

YOS1965

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

חוק שיויון הזדמנויות בעבודה:השיויון כערך חוקתי הוא מנישמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית(השופט אילון): השיויון אינו מןפיע כערך מפורט אלה כנגזרת מיסודות הדמוקרטיה, כל נושא ה”עבודה” מקבל חוק  מיוחד של הכנסת.להבדיל מעקרון החרות,הכבוד ,שכן מופיעים במפורש. הדבר בא לידי ביטוי בחוק המכרזים ,ששם השיויון הוא ערך עליון.

חברה אשר בה נוהגת הפליה אינה חברה בריאה ולא תוכל להיקרא מדינה מתוקנת.

זכותו של אדם לשיויון ככל זכות אחרת,זוהי זכות יחסית שעל בית המשפט לאזנה, עיקרון השיויון משמעותי והשיויון בפני החוק חשוב משום השונות בין בני האדם.

עיקרון השיויון מעוגן  בדין החקוק ותחילתו ב הכרזת העצמאות,חוק שיויון זכויות האשה,חוק שירות התעסוקה,חוק שכר שווה לעובד ולעובדת,חוק חברות ממשלתיות.

אפליה בעבודה:קשה לזר ולשונה להשתלב בחברה,גם בארגונים קשה לקלוט אוכלוסיות שונות וחלשות,הדיעות והעמדות המסורתיות הם אלה שקובעים מבחינה מוסרית וערכית.אפליה היא דבר פגום ,מעבר לכך יש יתרונות אדירים מבחינה לאומית ועיסקית כלכלית.

שוק העבודה מגייס אנשים מוכרים שבאים מאותה תרבות ,לכן כל כך הרבה טובים ומצויינים לא יתקבלו בגלל דעות קדומות.

המסרים בחוק:לא יפלה מעסיק בין עובדיו ואפילו בין דורשי העבודה מחמת מינם ,נטייתם, גילם, גזעם,ארץ מוצאם,השקפתם בכל אחד מאלה:

1)קבלה לעבודה

2)תנאי עבודה

3)קידום בעבוד

4)הכשרה והשתלמות

5)פיטורין או פיצויי פיטורין

6)הטבות ותשלומים בפרישה.

נטל ההוכחה : במידה ועובד תובע את המעביד בעקבות הפליה המעביד נדרש להוכיח שלא נהג כחוק. במקרה פיטורין העובד הוא זה שצריך להוכיח כי במעשיו או התנהגותו לא היתה סיבה מוצדקת לפיטוריו.בית דין לעבודה מוסמך בצורה יחודית לדון בחוק זה. העובד יכול לתבוע כמו גם ארגון עובדים המיצג אותו עד 3 שנים (חוק התישנות).

דוגמאות להפליה:זכויות עודפות לנשים צעירות מול קהל.

פגיעה בתנאי עבודה, הפחתת שכר,צמצום שעות,הגבלת קידום באמצעות דרישות חיצוניות לרמת מיומנות.הפליית מעביד בין עובדיו לעניין תנאי עבודה מחמת מינם או נטייתם המינית.

חוק למניעת הטרדה מינית:הטרדה מינית שוללת את שליטתו בגופו ומיניותו של המוטרד ופולשת לפרטיותו וכן מפלא אותו לרעה לעומת אחרים,גורמת להשפלה של נשים ביחס למינן ומקשה עליהם להשתלב כשוות בעולם העבודה,היא פוגעת בכבוד האדם,חירותו,פרטיותו ובזכותו לשיויון.החוק בה למנוע פגיעה בנשים וברוב המקריםהתשובה לשאלה אם היתה הטרדה מינית היא פשוטה וברורה.

דרכי הטיפול:הגשת תלונה (דין פלילי)כשיש כתב אישום העובד מושעה,אם מורשע זו עבירה עם קלון,מחזיר את כספי ההשעיה ואינו יחזור לעבודתו.

תביעה אזרחית: זו “תביעה נגררת” ללא צורך בהוספת עדות נוספת

תביעת המעסיק:על כך שלא נעשה מספיק למנוע את האווירה במקום העבודה,או שלא מניה ממונה על הטרדה מינית.

בית דין למשמעת:של עובדי המדינה,

רכיב המרות כולל גם בעל השפעה על ידי בעל סמכות.

סעיף 6 לחוק קובע:אדם צריך להראות את אי הסכמתו לביצוע עבירה ,אך החוק מחריג במקרים אלו:ניצול מרות מתחת לגיל 15.

מטופל שטרם מלאו לו 15.

עובד בסגרת יחסי עבודה,שירותו הצבאי.

תלמיד בכיתה יב,יג,יד,שאינו קטין תוך ניצול יחסי מרות.

תלמיד ,סטודנט,מוסד דתי, יחסי מרות.

מסגרת הדרכה, יעוץ דת,או בעל סגולות רוחניות.

אנשים עם מוגבלות.בכל מסגרת.

עובד ציבור במילוי תפקידו.

הון שלטון:אלו קשרים עסקיים בין אנשי עסקים ובין משרתי ציבור ונבחריו פוליטיקאים ,עובדי מדינה,במסגרת עבודתם עובדי הציבור עושים שימוש בשררת השלטון,קשרים אלה מתווכים על ידי שתדלנים(לוביסטים) או עורכי דין שנשכרים לצורך זה.

קשרי הון שלטון הם סוג של שחיטות שלטונית,עבירות צאוורון לבן שמכרסמים באושיות הדמוקרטיה והורסים כל חלקה טובה בה, וזאת בשל להשיג רווח אישי או טובות הנראה כאלה ואחרות.

קשרים אלו חשובים לאנשי העסקים בגלל שהם מעונינים בשינוי הרגולציה לטובתם האישית,הורדת הרגולציה שמפריעה או מונעת תחרות, וכן הפרטה המאפשרת לאיש העסקים לרכות נכסי מדינה בנזיד עדשים.

מאידך קשרים אלו טובים גם לפוליטיקאים  משום שהם מאפשרים להם תמיכה פיננסית בדרכו הפוליטית,אפשרות העסקה עתידיות, ותרומות כספיות עבור מערכות בחירות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X