עבודה בצוות

סיכום שיעור 8

betty

betty

פרטי הסיכום

קורס: עבודה בצוות

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

דמותו של המנהל האפקטיבי בצוות:

  1. מנהל המפגין אסטרטיביות, טון דיבור ושפת גוף המבטאים ביטחון.
  2. כל שיחה למולו תוגדר על ידיו באופן מלא וברור- מטרותיה ורגשותיה. תמיד להישאר באותו טון דיבור לא נמוך מידי ולא שבור.

הוא צריך לדעת מה הוא הולך לבקש ממך. מה הוא רוצה ממך או מהצוות.

3. יוצר אווירה המאפשרת דיאלוג פתוח ומעמיד ומשתף. לא דיאלוג שאנשים פוחדים לדבר. ההפך אני רוצה לשמוע את דעתך. אני שם לך במה.

4. מקרין אופטימיות אבל לא נרתע מלהתמקד אם צריך בקשיים ובמטרה להתמודד למולם. לזרוק כמה מילים טובות, תחייך אבל לא חיוך מזוייף, תראה תקווה שהכל בסדר.

צריך להתמקד ולא להסתיר את הקשיים אך לעודד אותם מה הצלחנו. מביא אופטימיות.

העברת המסרים לצוות תהא מלאה ובטוחה ולא חלקית ומהוססת. לפעמים המסר אסטרטגי ולפעמים טקטי. להעביר מסרים בצורה שקופה את כל התמונה ולא באופן חלקי.

6) צריך לדבר על מה אתה מצפה שיקרה בסוף, אם אתה מצפה לראות את התהליך ואת סיום הביצוע (טיפול במשאבים, הלמידה).

7) אמון מלא בצוות וביכולתיו לסייע למנהל מכיר בחשיבות הטאלנטים שלו אלו הקרובים ל”ריצפת הייצור והלקוח”, מילה שלך זה מילה, לא להחסיר, מתי הם באים, אמון אחד בשני.

8) ברור לכל שהמנהל הוא המייצג את הסטנדרטים הערכיים ומקצועיים שהארגון מבקש לראות- ידרוש מהם לעמוד בסטנדרטים המקצועיים המשפטים ואתיים.

9) מבין ומפנים את מושג האחריות הניהולית והאישית.

10) הוא משתף מאציל ומעצרים אבל ברור לכל שההחלטה הסופית שלו.

11) מנהל יקבע סדר עדיפויות מה חשוב ומה פחות חשוב. אך יעשה זאת באופן מכבד ולא דוחק.

12) האינטרקציה עם הצוות תהיה מכבדת הקשבה ואמפתיה. לדבר בגובה העיניים.

13) יתעניין בשלומו ושלום משפחתו באופן כנה ואוטנטי להתקשר, לשאול, להתעניין.

14) מחזק את חוזקות חברי הצוות שלו ויודע להוקיר ולשבח את החוזקות הללו.

15) מחדיר מוטיבציה לצוות. יודע לעודד במצבי משבר, אנשים מפחדים מהלא נודע, שאף אחד לא ירגיש שהוא מיותר. מנהל שאוהב את האנשים שלו לא מוותר עליהם.

16) נותן דוגמה אישית לערכים, ואז הם נקשרים אליך (רוח המפקד).

17) מכיר חזוקות של כל אחד.

18) כל בנאדם שאתה מדבר איתו אתה צריך להכיר נקודת המבט המקצועית שלו.

19) הביקורת לא באה ממקום שיפוטי אלה מעובדות.

20) רואי שיהיה פתוח לשינויים ויראה בהם הזדמנות ל”קפיצת דרך” וצמיחה. (הפרואקטיבי).

21) חדשן ויצירתי בפתרונות שנותן.

22) ינסה כל הזמן להרחיב את סקופ הראייה של העובד כדי שיהיה מסוגל גם להבין את שיקולי ההנהלה בקבלת ההחלטות.

23) פיתוח הלמידה הקבוצתית וחשיבות ניהול הידע בצוות ולמול צוותים אחרים.

24) הדגשה ואימון של השת”פ בצוות.

25) יכולת לעודד במצבי משבר. יש קצב שינוי מהיר וצריך לעודד, שיחות צוות של אני מאמין בכם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X