עבודת הצוות

סיכום שיעור 1

batyalev

batyalev

פרטי הסיכום

קורס: עבודת הצוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום שיעור ראשון עבודת צוות

תאריך: 28.4.21

 

מהי עבודה בצוות?

“צוות” הכוונה קבוצה של אנשים בעלת מידה גבוהה של תלות הדדית, המכוונת להשגת מטרה או להשלמת משימה. חברי הצוות מסכימים על מטרה ועל כך שהדרך היחידה להשגתה היא לעבוד ביחד. קבוצת אנשים בלא משימה משותפת ותלות הדדית להשגת המשימה איננה צוות.

 

כיצד מבחינים בין צוות לכל קבוצה אחרת?

 1. לצוות יש סיבה – מטרה לעבודה משותפת.
 2. חברי הצוות זקוקים זה לניסיון ולכישורים של זה, ליכולת ולמחויבות ההדדית להגיע למטרות המשותפות.
 3. חברי הקבוצה מכירים בכך שעבודה משותפת מובילה לתוצאות גבוהות יותר מאשר עבודה כיחידים.
 4. יש מנגנונים ותהליכים מובנים המבטיחים תיאום בין חברי הצוות.
 5. יש הכרה חיצונית שהצוות הוא קבוצת תפקוד מובחנת בתוך המערכת הארגונית הכוללת.

מה נדרש להצלחת הצוות?

עבודת צוות מוצלחת מבוססת על שיתוף פעולה בין חברי הצוות, על החלפת ידע ועל הערכת ביצועים באופן גלוי וענייני.

אלה התנאים ההכרחיים להצלחה של שיתוף פעולה בצוות:

 1. צבירת חוויות מוצלחות
 2. היכרות – תנאי ראשון לעבודת צוות הוא העניין האנושי של חברי הצוות, איש המכיר את רעהו, לשם פיתוח מערכת יחסים שתאפשר עבודה משותפת.
 3. אמון – עבודת הצוות דורשת אמון לשם ביצוע המשימות השונות המוטלות על הצוות: החלפת מידע ורעיונות, ביטוי של רגשות, היזון חוזר וסיוע הדדי.
 4. נהלים ארגוניים – חלוקת סמכויות בין חברי הצוות, הגדרת תפקידים שקופים לכל חברי הצוות וקביעת כללים והליכים לתיאום פעולות הצוות.
 5. תקשורת פתוחה וגלויה – הצוות יהיה יעיל יותר בהשלמת משימתו אִם מפעם לפעם יידונו גם היחסים הבין-אישיים בצוות, הצרכים האישיים וההעדפות של חברי הצוות, מידת שיתוף הפעולה ביניהם, העניין של כל חבר צוות במשימה עצמה ועוד.

 

הלכידות הקבוצתית

לכידות קבוצתית היא סך כל הכוחות הפועלים על החברים בקבוצה ומשכנעים אותם להישאר בה.

כל קבוצה מושתתת על מספר נורמות המאפיינות אותה ומייחדות אותה. פרט החורג מנורמות הקבוצה יסולק או שיופעלו עליו סנקציות כדי לחזור לתלם.

רמת הלכידות החברתית של קבוצה, נמדדת ביכולת של חבריה להישאר נאמנים לערכיה. ככל שהרצון של חבריה (כוח חיובי) להישאר בקבוצה גדול מהרצון של חברים בה (כוח שלילי) לעזבה, הלכידות החברתית בקבוצה גוברת.

דוגמאות לכוחות חיוביים – היוצרים לכידות בקבוצה :

 • מטרה משותפת
 • איום משותף על חברי הקבוצה
 • הרגשת שותפות בין חברי הקבוצה
 • ערכים משותפים
 • חוויות הצלחה משותפות.
 • מנהיגות מובילה ומניעה
 • הלכידות הבין אישית
 • הלכידות המשימתית

קיימת סכנה בלכידות קבוצתית קיצונית, המכניעה את הפרט ומונעת ממנו ביטוי אישי והתפתחות עצמית.

דוגמה לשיתוף פעולה בצוות הטרוגני (מומחיות שונה): שיתוף פעולה בצוות רב-מקצועי המטפל בתלמידים עם צרכים מיוחדים

 

כפיפות עצמית (ביטול אגו)

הרווחים/חסרונות מהלכידות החברתית האפקטיבית – מי שרוצה לתרום באופן חריג לעיתים מקבל “זריקת הרגעה”. לכידות הצוות מביאה לריסון במקרה הרע ובמקרה הטוב לדרבן משהו.

הרווחים/החסרונות מלכידות החברתית האפקטיבית:

תקשורת פנימית טובה – חיובי

העדר ביקורתיות פנימית – שלילי

יציבות קבוצתית מול שינויים וזעזועים

מה יסייע להשגת המטרות:

מטרות ברורות

תיאום ציפיות אם כולם מוכנים להשקיע אותו דבר

חשוב שהמטרות יהיו תואמות את הערכים של הקבוצה

לתת פידבק על השגת היעדים על הביצוע – אנשים מונעים דרך הערכות הביצועים שיהיו תואמות את ההשקעה של העובד בצוות

תופעת הקונפורמיות בצוות:

בכל קבוצה יש תופעה של לחץ קבוצתי

פחד מחרם

אטרקטיביות בקבוצה

ככל שהפרט יאמין ביכולת שלו לחיות מחוץ לצוות הוא לא יפחד להתנתק מהצוות ולהיגרר אחרי הצוות

על הפרה של נורמות בצוות אפשר לחטוף חזק – המנהל של הצוות חייב להילחם בתופעות כגון אלה של נידוי וחרם.

מה מאפיין את החשיבה הקבוצתית?

החלטה של כולם

אמונה ללא סייג במוסריות הקבוצה ובצדקתה

ראייה סטראוטיפית של “האויב”

קיבעון במחשבה

קונצנזוס

שומרי המחשבות

 

איך מנהל מתמודד עם תופעה של חשיבה קבוצתית?

לעודד את העובדים לדבר על כך ולהזהיר מהקונפורמיות שמדכא יצירתיות

לעודד חשיבה חופשית ולתת לגיטימציה לטעויות

 

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X