עבודת צוות

סיכום שיעור 8

mcohen

mcohen

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

בס”ד

שיעור מס. 8 –עבודת צוות תאריך 17.2.21

 

דמותו של המנהל האפקטיבי בצוות

1 אסרטיביות,טון דיבור שפת גוף מבטאת בטחון

2 שיחה מולו תוגדר על ידו באופן מלא וברור

3 יוצר אוירה המאפשרת דיאלוג פתוח,מעמיק משתף

4 מקרין אופטימיות מחייך הרבה מספר בדיחות

5 העברת המסרים לצוות מלאה בטוחה לא מהוססת מאמין בעובדיך שלך עובר איתם משברים

6 יתאם ציפיות עם העובדים-לציין בפניהם את התהליך הלמידה ותוצאה צפויה

7 אמון מלא בצוות וביכולותיו לסייע למנהל

8 מבין ומפנים את מושג האחריות הניהולית והאישית

9 ברור לכל שמנהל הוא המייצג את הסטנדרטים הערכיים והמקצועיים שארגון מבקש לראות

10 הוא משתף מאציל ומעצים אבל ברור לכל שההחלטה הסופית היא שלו וגם האחריות לתוצאה

11 מנהל הצוות קובע את סדרי העדיפויות בביצוע המטרות של הצוות

12 האינטרקציה שלו עם אנשי הצוות תהא מלאת אימון בגובה העיניים בצורה מכבדת

13 יתעניין בשלום העובד שלו ושלום משפחתו באופן כנה

14 מחזק את החוזקות של חברי הצוות שלו ויודע להוקיר ולשבח את החוזקות הללו

15 מחדיר מוטיבציה לצוות יודע לעודד במצבי משבר עוצמת אישיותוו היא המקור להנעת

הצוות ולא הדרגות על כתפיו והאיומים במניעת הטבות וזכויות.מנהל טוב צריך לנוע בין צד

משימתי לצד אנושי מתאים את ההתנהלות שלו בין הנסיבות על הרצף בין משימתי לאנושי

16 נותן דוגמה אישית משמש מודל

17 מכיר לפני ולפנים את החוזקות של כל אחד בצוות

18 הקשבה פעילה תוך שיקוף עמדת האחר

19 הבקורת שלו לא באה ממקום שיפוטי אלא ממקום של הצבת עובדות כדי לשפרן

20 ראוי שיהיה פתוח לשינויים ויראה בהם הזדמנות לקפיצת דרך וצמיחה

21 חדשן ויצירתי בפתרונות

22 ינסה כל העת להרחיב את שדה הראיה של העובד כדי שיהיה מסוגל גם להבין את שיקולי

ההנהלה בקבלת החלטות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X