עבודת צוות

סיכום שיעור 1

Nofar Israel

Nofar Israel

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 1- 14.03.21:

דניאל אדרעי, עו”ד ומגשר

אפיון הצוות האפקטיבי

צוות– זוהי קבוצה המורכבת משני אנשים (או יותר), התלויים זה בזה ומקיימים בניהם קשרי גומלין, לצורך השגת מטרה משותפת

חשיבות עבודת צוות– ריבוי המשימות ומורכבותן מחייב מאמץ קבוצתי (רב תחומי), ומתואם היטב כדי להתמודד עמן בהצלחה.

קבוצות וצוותי עבודה הם ציר המרכזי להשגת מטרות ויעדי הארגון, ומהווים חלק פורמאלי מהמבנה הארגוני.

עבודה בצוות היא אמצעי אפקטיבי לגיוס מחויבות, להנעה וליצירת הזדהות של העובדים.

שייכות לצוות מאפשרת לפרט לספק צרכיו החברתיים: לקבל תמיכה ותגמול, הערכה ומשוב ולהגשים עצמו.

ערכי הצוות-

  1. אמון בסיסי

2. שיתוף פעולה

3. תמיכה וסיוע

4. כבוד הדדי

5. שותפות

6. אחריות משותפת

7. אכפתיות ונכונות לתלות – הדדית

הבדלים בין צוות לקבוצה-

לצוות מטרה משותפת או סיבה לעבודה משותפת.

בצוות נדרשת תלות הדדית, לצורך השגת המטרה.

בצוות קיימת מחויבות לרעיון, שעבודה משותפת מובילה לתוצאות גבוהות יותר מאשר ליחידים.

לצוות דרושה הכרה, שהם קבוצה תפקודית מובחנת בתוך המערכת הארגונית הגדולה יותר.

סגנונות ניהול צוות:

  1. סגנון סמכותי – גבוה במשימה\ נמוך באנשים

2. סגנון מתייעץ– גבוה באנשים\ נמוך במשימה

3. סגנון נוהלי – נמוך במשימה\ נמוך באנשים

4. סגנון משלב – גבוה באנשים\ גבוה במשימה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X